TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

Home National Park Tourist attraction Hotel & Resort Festival&Event Map Contact EN ไทย

  Famous attraction
       Pattaya
       Samet
       Phuket
       Samui
       Phangan
       Phi Phi Island
       Chiang Mai
  Tourist attraction
       Northern
       Northeastern
       Central
       Eastern
       Southern
  National Park
       Northern
       Northeastern
       Central
       Eastern
       Southern
  Hotel & Resort
  Interesting web
  Tourism Authority of Thailand
  Ministry of Tourism and Sports
  National Park, Wildlife and Plant Conservation
  Thailand Tourist police
  State Railway of Thailand
  Department of Land Transport
  King Rama V Pavilion (at the front of Wat Khuen Daeng)
Catagorize: Temple, Landmarks and Memorials
Contact: Tel. 0 5651 4982

ศาลาที่ประทับ ร.5 หน้าวัดเขื่อนแดง
วัดศรีสุวรรณ  หรือวัดเขื่อนแดง  ตั้งอยู่เลขที่ 200 บ้านท่าตากุ๋ย (ตลาดใต้) หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ราว พ.ศ. 1925 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2459 เล่าต่อกันมาว่า คหบดีตระกูลหนึ่งมีภรรยา 2 คน ต่างคนก็มีบุตรชาย เมื่ออายุครบบวชก็ได้สร้างวัด ภรรยาคนหนึ่งสร้างวัดชื่อ "วัดฉิมพลียางโทน" อยู่ทางทิศใต้ ส่วนอีกคนหนึ่งสร้าง "วัดเขื่อนแดง" หรือ "วัดศรีสุวรรณ วัดนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วัดตะแลงแกง" เนื่องจากเคยเป็นที่กักขังและประหารนักโทษ เดิมเป็นวัดร้างทรุดโทรม ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา ราว พ.ศ. 2485 ทางการทหารได้อาศัยที่วัดศรีสุวรรณเป็นที่ตั้งกองบัญชาการยุทธภูมิชั่วคราว เป็นที่ตั้งค่ายทหารนครสวรรค์
ครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น เมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ร.ศ. 125 ( พ.ศ. 2449 ) พระองค์ท่านประทับที่ศาลาหน้าวัดแห่งนี้ เพื่อพิจารณาคดีตามคำปรึกษาของศาลทหารให้ประหารชีวิตคดีอ้ายวิม  พลทหารฆ่านายสิบตายเนื่องจากเป็นเวลารักษาราชการเสด็จพระราชดำเนิน   และทำผิดพระราชกำหนดกฎหมายข้อบังคับของค่ายทหารที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่  ถ้าลดหย่อนโทษจะเป็นเยี่ยงอย่างให้มีความกำเริบ นับแต่นั้นมานครสวรรค์จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ความสำคัญทางทหาร ต่อมารัชกาลที่ 5 ส่งพระราชโอรสพระนามว่า " พระองค์เจ้าจิรประวัติ ไปศึกษาด้านวิชาทหารในต่างประเทศ   ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านการทหาร เมื่อกลับมาได้รับตำแหน่งเสนาธิการทหารบกคนแรก ที่ค่ายนครสวรรค์ ซึ่งภายหลังย้ายไปฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา  เมื่อปี พ.ศ. 2485  เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พระองค์เจ้าจิรประวัติ จึงใช้ชื่อว่า  "ค่ายจิรประวัติ"  จวบจนปัจจุบัน  
วันเวลาเปิดทำการ
ทุกวันระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 5651 4982
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ขับไปตามถนนพหลโยธิน จนถึงแยกสวนเฉลิมพระเกียรติ  76 พรรษา เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 122 ข้ามสะพาน  เข้าสู่สาย 3005 ถนนสวรรค์วิถีขับต่อไปประมาณ 4.6 กิโลเมตร แล้วกลับรถ ขับต่อมาอีกประมาณ 750 เมตร จะพบปากทางเข้าวัด วัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านตะวันตก

 


Website: http://-