TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

     พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ หรือ พิพิธภัณฑ์เรือนไทยเดิม เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรและ เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมือง  ตามแนวพระราชดำริแห่งองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ประกอบด้วยหมู่เรือนไทยขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม
     พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (เมื่อ พ.ศ. 2539) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เมื่อ พ.ศ. 2540
     ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ เลขที่ 104/5 อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด ด้านหน้าเป็นถนนปิ่นดำริห์ อยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ด้านหลังเป็น ศูนย์รวมสายพันธุ์กล้วย ตัวพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยหมู่เรือนไทยภาคกลาง มีขนาดใหญ่ และสร้างขึ้นอย่างสวยงาม โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการไว้ 4 ส่วน คือ ประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร  กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งแสดงถึงชนเผ่าต่าง ๆ เช่น มูเซอ กะเหรี่ยง ลีซอ และการละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น  ธรรมชาติวิทยา แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด และมรดกดีเด่นของจังหวัดเช่น หินอ่อน แหล่งน้ำมัน เป็นต้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ระบบมัลติมีเดีย และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชาวเขาและกลุ่มแม่บ้าน  ส่วนภายในบริเวณหมู่เรือนไทยยังมีการปลูกต้นไม้น้อยไว้อย่างร่มรื่น รวมทั้งต้นไม้ที่ขึ้นมากลางเรือนด้วย
     พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากรวบรวมแหล่งความรู้ในรูปแบบนิทรรศการแล้ว ยังมีศูนย์จริยศึกษา สธ ที่คอยให้การอบรมศิลปะและจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนทั่วไป ในวันหยุดมักจะมีเยาวชนและนักเรียนมาหาความรู้กันอย่างคับคั่ง โดยการสอนจะเน้นไปในทางด้านพุทธศาสนา งานศิลปประดิษฐ์ งานแกะสลัก และร้อยมาลัย
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชรฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 09.00-16.30 น. ค่าบัตรผ่านประตู 10 บาท ค่าเข้าชมมัลติมีเดีย 250 บาท/คณะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5572 2341-2


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ