TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  แก่งเกาะร้อย ผาชมจันทร์
แก่งจะมีลักษณะเป็นลำธารจากคลองสวนหมาก จุดลงแพ คือ ตาดผาแดง จากนั้นล่องแพผ่านผาชมจันทร์ ตาดช่องแคบ จากนั้นจะล่องผ่านแก่งเกาะร้อย ประมาณ 1.5 ชม. จากนั้น ใกล้ ๆหน่วยพิทักษ์คลองสวนหมากยัง มีถ้ำไทรหายโศก และถ้ำสันติสุข อยู่บริเวณใต้ผาชมจันทร์ในถ้ำจะมีหินงอก หินย้อยและค้างคาวจำนวนมาก

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีบ้านพักรับรอง 6 หลัง ๆ ละ 300 บาท นอนได้ 3 คน จุดกางเต็นท์อยู่ที่บริเวณวังปลาเวียน

ติดต่อสอบถาม
ติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทร. 0-5571-9304 www.dnp.go.th

การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว จากตัวจังหวัดกำแพงเพชรสามารถใช้เส้นทางสายเอเชีย ถึง กม. ที่ 346 บ้านคลองแม่ลาย แยกขวาไปอำเภอคลองลาน ตามถนนสายคลองลาน – อุ้มผาง (1117) ระยะทาง 46 กม. ถึงสี่แยกตลาดคลองลาน แยกขวามือไปอุทยานฯ ระยะทาง 6 กม. เป็นทางลาดยางตลอดสาย หรือหาก เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ทางถนนสายเอเซียผ่านจังหวัดนครสวรรค์มาประมาณ 17 กม. ถึงบ้านหนองเบนจะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นเดินทางเส้นทางสายลาดยาว – คลองลาน (1072) ระยะทาง 102 กม. ถึงสี่แยกตลาดคลองลาน ตรงไปอีกประมาณ 6 กม. จะถึงที่ทำการอุทยานฯ รถประจำทาง จากตัวจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นรถประจำทางสายกำแพงเพชร – คลองลาน ได้ที่สถานีขนส่งจังหวัดฯ ค่าโดยสารคนละ 30 บาท หรือขึ้น รถยนต์สองแถวสายกำแพงเพชร – คลองลาน ได้ที่ท่ารถบริการถนนวิจิตร ต.ในเมือง ค่าโดยสารคนละ 30 บาท ถึงสี่แยกตลาดคลองลาน แล้วต้องเหมา รถยนต์สองแถวหรือมอเตอร์ไซค์ไปยังที่ทำการอุทยานฯ ค่าโดยสารเหมาไป รถยนต์สองแถวคันละ 50 บาท มอเตอร์ไซค์คันละ 40 บาท

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ