TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พุทธสถานภูสิงห์

สืบเนื่องจากปลายปี       พ.ศ. 2509   คณะกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายบุรี พรหมลักขโณ เป็นประธาน  ได้มีมติให้ก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10.5 เมตร บนยอดเขาภูสิงห์ด้านทิศใต้ เพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์    และเป็นมิ่งมงคลแก่บ้านเมือง การก่อสร้าง พระพุทธรูปบนไหล่เขาภูสิงห์เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ เพราะได้รับความร่วมมือศรัทธาจากคณะสงฆ์ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี        โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 14  เมษายน  พ.ศ.  2511  ตามคำแนะนำของท่านโหราพราหมณาจารย์และได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส  (วัดสามปลื้ม) ได้ผูกดวงชะตาขององค์พระพุทธปฏิมาที่ก่อสร้าง       ซึ่งตรงกับภูมิปาโลฤกษ์และต่อมาได้ใช้เป็นคำต่อท้ายนามองค์

พระพุทธปฏิมากรและเมื่อสมาสเข้ากับคำว่า  “พรหม”   อันมีความหมายถึงพรหมวิหารธรรม เป็น  “พระพรหมภูมิปาโล”  รวมความหมายว่า “พระผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม ที่คอยให้ความพิทักษ์คุ้มครองสถานทั่วปริมณฑล” นั่นเอง  ในงานสมโภชและพุทธาภิเษกองค์พระพุทธปฏิมากรฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี       และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นเป็นประธานพิธี เปิดงานและประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ       ยังเบื้องพระนลาฏองค์พระพุทธปฏิมากร    เพื่อเพิ่มพูนความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธปฏิมากร

ปัจจุบันนี้ พระพรหมภูมิปาโล  อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์และส่วนราชการอำเภอสหัสขันธ์ คณะสงฆ์กำหนดให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักสงฆ์นามว่า “ ที่พำนักสงฆ์พุทธาวาส” โดยมี  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ เป็นประธานสงฆ์ เป็นศูนย์เผยแผ่ธรรมและสถาน ที่พักผ่อนจิตใจชมธรรมชาติ   เพราะเมื่อได้ขึ้นมาบนที่พำนักสงฆ์พุทธาวาส       จะสามารถมองเป็นทิวทัศน์ได้รอบด้าน คือด้านทิศใต้จะมองเห็นภูมิภาพอันสวยงามเหนือทะเลสาบเขื่อนชลประทานลำปาว และสภาพบ้านเมืองของเทศบาลตำบลโนนบุรี ด้านทิศตะวันออกจะมองเป็นทิวทัศน์อันงดงามของ ภูปอ ภูค่าว ภูเป้ง และภูกุ้มข้าว ประหนึ่งสวนพฤกษาธรรมชาติ ที่สร้างไว้อย่างงดงามด้านทิศตะวันตก จะมองเป็นทิวเขาคันโทในเขตอำเภอท่าคันโทที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง

การเดินทางขึ้นบนยอดเขาสามารถเดินทางได้ ๒ ทาง คือ บันไดเดินเท้าจำนวน 299 ขั้น และถนนลาดยางระยะทาง 3 กิโลเมตร ในแต่ละปีจะมีงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณฯ ซึ่งเป็นงานระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างจังหวัดทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ