TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดสระหงษ์

วัดสระหงษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเสียว ห่างจากตัวเมือง 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2051 มีทางแยกเข้าทางเดียวกับไปอ่างเก็บน้ำช่อระกา บริเวณวัดเป็นลาดหินเนินเขา มีหินก้อนหนึ่งรูปร่างคล้ายหงส์ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถัดจากศาลาวัดไปด้านหลังมีสระน้ำโบราณกว้างประมาณ 10 เมตร มีน้ำตลอดปีห่างจากตัวเมืองชัยภูมิไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 2051ทางด้านซ้ายมือ (ทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำช่อระกา) เป็นสระโบราณอยู่กลางเนินเขา เตี้ย ๆ กว้างประมาณ 5 วา ห่างจากสระนี้ประมาณ 3 เมตร

อีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ใกล้กันคือภูพระ โดยเป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา ซึ่งเป็นภูเขาหินทราย ขาว บริเวณที่ตั้งของภูพระนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 210 เมตร ลักษณะทั่วไปเป็นเพิงผาหิน ที่ผนัง ภูพระจำหลักเป็นพระพุทธรูปหลายองค์รวมทั้งหมดมี 9 องค์ มีองค์หนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ชาวบ้านเรียกกกันว่า "พระเจ้าองค์ตื้อ" นั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวาวางอยู่ที่ พระเพลา พระหัตถ์ซ้ายวางพาดอยู่ที่พระชงฆ์ หน้าตัก กว้าง 5 ฟุต สูง 7 ฟุต เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทองหรือ

เขมรตอนปลาย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 ร่วมสมัยกับกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างขึ้น ในสมัยเดียวกับปรางค์กู่ก็เป็นได้ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 เป็นต้นมา ภายหลังได้กำหนดขอบเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานไว้ เพื่อป้องกันมิให้มีการทำลาย โบราณสถานต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดด้วย

บริเวณแห่งนี้เดิมเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ เช่น พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์ฝั้น และหลวงปู่แหวน แต่เดิมมีสภาพเป็นป่าทึบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง ในทุก ๆ ปีจะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศขึ้นไป กราบไหว้พระเจ้าองค์ตื้อในวันขึ้น 13 - 15 ค่ำ เดือน 5 เป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้คนเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อกันว่า หากบนบานต่อพระเจ้าองค์ตื้อแล้วจะได้ในสิ่งที่ปรารถนา ทั้งยังสามารถรักษาคนป่วยให้หายได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานนมัสการขึ้นทุกปีโดยเริ่มในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 รวม 3 วัน

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ