TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ตำหนักเขียว

ตำหนักเขียว ตั้งอยู่ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการชัยภูมิ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2493 เดิมเป็นที่ตั้งของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ต่อมาใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2498

ปัจจุบันตำหนักเขียว เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าชมโดยมีการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน ชั้นล่าง จัดแสดงผ้ามัดหมี่ ซึ่งผ้าบางชิ้นมีอายุมากกว่า 100 ปี ส่วนที่สอง ชั้นบน จัดแสดงห้องต่างๆที่เคยใช้เป็นที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เช่น ห้องพระสุธารส ห้องเสด็จประพาส ห้องเจ้าเมือง ห้องเครื่อง รวมทั้งพระฉายาลักษณ์ที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อการศึกษา

ตำหนักเขียว เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 10.00 น. - 12.00 น. และ 14.00 น. - 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0-4481-1574


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ