TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  น้ำตกตาดโตน

น้ำตกตาดโตน จังหวัดมุกดาหาร เป็นน้ำตกตกแห่งเดียวและเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด คำว่า "ตาด" ในความหมายของภาษาอีสาน คือ "น้ำตก หรือ ลานหินที่มีน้ำไหล" ส่วนคำว่า "โตน" มีความหมายว่า "กระโดด" เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันจึงมีความหมายได้ว่า ("น้ำตกที่สามารถกระโดดลงเล่นน้ำได้" (ตามความเข้าใจของผมเอง)) น้ำตกตาดโตน มีลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียว มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแนวราบยาวสวยงาม ความสูงน้ำตกประมาณ 7 เมตร กว้าง 30 เมตร มีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำได้ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น สวยงาม ในช่วงปลายฤดูฝนถึงฤดูร้อนน้ำจะใสไหลเย็นยิ่งชวนให้น่าลงเล่นน้ำเป็นอย่างมาก  ในบริเวณน้ำตกจะมีร้านคาราโอเกะและอาหารให้คนที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ และร้านค้าไว้บริการ หากต้องการซื้อของฝากติดไม้ติดมือบริเวณทางเข้าน้ำตกยังมีสินค้าพื้นบ้าน สินค้าขึ้นชื่อของอำเภอหนองสูงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดไม้ติดอีกด้วย คนส่วนมากจะมาที่นี่กันในหน้าแล้งของทุกปีเพื่อคลายร้อนกัน จึงไม่แปลกที่จะเห็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่แม้กระทั่งวัยไม้ไกล้ผั่ง เพราะบรรยากาศร่มรื่นความ เย็นสบาย แถมีร้านขาย ของ คอยบริการ นับเป็นสวรรค์บนดินอย่างแท้จริง น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกชั้นเดียว แต่แนวราบยาวและสวยงาม


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ