TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สวนสาธารณะพญาแถน

สวนสาธารณะพญาแถน สถานที่ท่องเที่ยว ยโสธร มีพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ 2 งาน กับอีก 57 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ถนนแจ้งสนิท หรือริมทางหลวงมายเลข 23 สวนสาธารณะพญาแถนมีพื้นที่ ติดกับ อ่างเก็บน้ำลำทวน สถานที่แห่งนี้ ทางจังหวัดยโสธร ได้จัดให้เป็นสวนสาธารณะ สำหรับให้ประชาชน ได้พักผ่อนหย่อนใจ มีเวทีกลางแจ้งสำหรับ ไว้ให้แสดงกิจกรรมกลางแจ้ง มีสนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ ที่สำคัญที่ สวนสาธารณะพญาแถน ยังเป็นสถานที่ จัดงานประจำปีของจังหวัดยโสธร ซึ่งก็คือ การจัดงานบุญบั้งไฟ ที่ชาวบ้าน มีความเชื่อว่าเป็นการถวายพญาแถน เพื่อฝนฟ้าจะได้ตกถูกต้องตามฤดูกาล นอกจากจะใช้เป็นที่จัดงานบุญบั้งไฟแล้ว มีงานแข่งเรือสั้น และงานเทศกาล วันสงกรานต์ ของทางจังหวัดอีกด้วย

สวนสาธารณะพญาแถน ลักษณะโดยทั่วไปของ สวนสาธารณะพญาแถน บริเวณรอบๆ สวน ประกอบไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ต่างๆ มากมายหลายชนิด อีกทั้งยังมีลำน้ำเล็กๆ ไหลล้อมรอบพื้นที่นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ยโสธร อีกสถานที่หนึ่ง เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ในบริเวณ เขตเทศบาลเมืองยโสธร นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชน นิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจาก บริเวณโดยรอบของ สวนสาธารณะพญาแถน มีความร่มรื่น เหมาะสำหรับ พักผ่อนหย่อนใจ ที่สำคัญ สวนสาธารณะพญาแถน ยังเคยได้รับรางวัล สวนสาธารณะดีเด่น ประจำภาค 3 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในปีพุทธศักราช 2525 อีกด้วย

จากข้อมูลของทุกปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมประเพณีบุญบั้งไฟปีละหนึ่งครั้ง แล้วนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางกลับ ส่วนราชการ เอกชนและประชาชนจึงคิดว่าควรจะได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับบุญบั้งไฟด้วย จึงร่วมกันก่อสร้าง “วิมานพญาแถน อนุสรณ์สถานตำนานบุญบั้งไฟ” ริมฝั่งลำห้วยทวนที่ต่อเชื่อมกับสวนสาธารณะพญาแถน โดยยึดถือตามความเชื่อเรื่อง “พญาคันคาก รบกับพญาแถน” จากตำนานบุญบั้งไฟ “วิมานพญาแถน” จะประกอบด้วยอาคารพญา คันคาก อาคารพญานาค ตลอดจนจะจัดสร้าง อนุสาวรีย์ ของ “พระสุนทรราชวงศา” ผู้สร้างเมืองยโสธรและเป็นเจ้าเมืองคนแรก อนุสรณ์สถานแห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีได้มากขึ้นอีกด้วย

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ