TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย

ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย ตั้งอยู่ภายในวัดสระกำแพงน้อย ในท้องที่บ้านกลาง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย เป็นศิลปะแบบปาปวน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้เดิมเป็นศาสนสถานมาก่อน แล้วต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คงมีการบูรณะหรือก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นสถานพยาบาล สังเกตได้จากการมีสถาปัตยกรรมแบบบายนร่วมอยู่ด้วย ปัจจุบัน ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดเล็ก ปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม สูงประมาณ 11 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปรางค์ประธาน มีวิหารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งยังมีทับหลังศิลาทรายจำหลักเป็นรูปพระศิวะและพระอุมาประทับบนหลังโคนนทิ  พร้อมแท่นฐานศิวลึงค์ตั้งอยู่ รอบปรางค์ประธานและวิหารทั้ง 4 ด้าน ล้อมด้วยกำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลง โดยมีโคปุระ หรือซุ้มประตูขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออก เหนือประตูยังมีทับหลังหินทรายสลักรูปพระกฤษณะปราบนาคกาลิยะให้ได้ชมกันด้วย นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทมี “สระอโนดาต” เป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กรุด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปทั้งสี่ด้าน ซึ่งในปัจจุบัน น้ำในสระอโนดาตนี้ถูกนำไปทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ

สำหรับการเดินทางไปยัง ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย จากตัวเมืองศรีสะเกษนั้นง่ายนิดเดียว เพียงแค่วิ่งไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 226 (ศรีสะเกษ – อุทุมพรพิสัย) ประมาณ 8 กิโลเมตร ก็จะพบปราสาทวัดสระกำแพงน้อยอยู่ริมถนนทางด้านขวามือ

วันและเวลาทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4451 4447

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ