TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ปราสาทตาเล็ง

ปราสาทตาเล็ง หรือ ปราสาทลุมพุก ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวอำเภอขุขันธ์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นปราสาทขนาดเล็กหลังเดี่ยวท่ามกลางต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปี ตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายและอิฐ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปัจจุบันส่วนยอดด้านบนได้หักพังลงกระจัดกระจายอยู่รอบๆ ตัวปราสาทหมดแล้ว ที่เหลือคือส่วนเรือนธาตุที่เป็นกรอบประตูปราสาท ซึ่งสามารถเข้าได้เพียงประตูเดียวทางด้านตะวันออก ส่วนอีกสามด้านเป็นประตูหลอก

ส่วนสำคัญของตัวปราสาทที่ไม่ควรพลาดชมก็คือ เสาประดับผนังของกรอบประตูฝั่งตะวันออก เนื่องจากมีการแกะสลักลวดลายอย่างประณีตงดงาม โดยตัวเสาแกะเป็นลายก้วนขด ตรงกลางเป็นรูปหงส์ ถัดขึ้นไปบริเวณหัวเสาแกะเป็นลายกลีบบัวและใบไม้ ส่วนหน้าบันสลักเป็นรูปนาคห้าเศียร หากสังเกตดูดีๆ จะเห็นว่านาคยังมีเขี้ยวเหมือนเขี้ยวงูอยู่ด้วย นอกจากนั้นบนพื้นรอบๆ ปราสาทยังมีทับหลังวางอยู่หลายชิ้น ชิ้นหนึ่งที่วางอยู่หน้าประตูด้านทิศเหนือ สลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อีกชิ้นหนึ่งสลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงหงส์ ส่วนทับหลังชิ้นอื่นๆ ก็มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสวยงามและทรงคุณค่า

จากลักษณะศิลปกรรมที่ปรากฏ สันนิษฐานว่าปราสาทตาเล็งสร้างขึ้นโดยมีรูปแบบศิลปะเขมรแบบปาปวน มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 โบราณสถานแห่งนี้จึงใช้เป็นแหล่งศึกษาอารยธรรม ความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนอีสานใต้เมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วได้เป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4451 4447


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ