TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ปราสาทเขาพระวิหาร

ปราสาทเขาพระวิหาร ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก ในท้องที่บ้านภูมิซร็อล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย – กัมพูชา ในอดีตการเที่ยวชมปราสาทเขาพระวิหารจะใช้ทางขึ้นจากฝั่งไทย แต่ด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถขึ้นไปชมปราสาทจากทางประเทศไทยได้อีก ต้องไปขึ้นทางฝั่งกัมพูชาแทน

ปราสาทเขาพระวิหาร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ มีลักษณะเป็นปราสาทหินตามแบบศาสนาฮินดู ประกอบด้วยทางเดินและอาคารเรียงกัน มีความยาวทั้งสิ้น 800 เมตร ตามแนวเหนือ – ใต้ สำหรับทางเดินเข้าสู่ปราสาทประธาน ซึ่งอยู่บนยอดเขาทางใต้สุดของปราสาท จะมีโคปุระ หรือซุ้มประตูคั่นอยู่ 5 ชั้น (ชั้นในสุดนับเป็นชั้นที่ 1) โดยโคปุระแต่ละชั้นก่อนถึงลานด้านหน้า จะผ่านบันไดหลายขั้น โคปุระแต่ละชั้นจึงเปลี่ยนระดับความสูงไปทีละช่วง

เมื่อเดินผ่านโคปุระชั้นที่ 5 หรือชั้นในสุด นักท่องเที่ยวจะได้พบกับปราสาทประธานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมตั้งโดดเด่นอยู่กลางลาน ล้อมรอบด้วยระเบียงคต หากสังเกตทิศทางให้ดีคุณจะพบว่าปราสาทหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งต่างจากปราสาทหลังอื่นๆ ที่โดยปกติจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

“เป้ยตาดี” เป็นชื่อของลานหินที่อยู่ด้านนอกระเบียงคตทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยบริเวณเป้ยตาดีนี้ยังคงปรากฏร่องรอยการตัดหินเพื่อนำไปสร้างอาคารและส่วนต่างๆ ของปราสาทเขาพระวิหาร อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังสามารถมองเห็นภูมิประเทศฝั่งกัมพูชาได้ไกลสุดสายตา ถือได้ว่าเป้ยตาดีเป็นจุดที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าจุดอื่นๆ เลยทีเดียว    

การเดินทาง: จากตัวเมืองศรีสะเกษ ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 221 ไปทางอำเภอกันทรลักษ์ จนถึงเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จะมีด่านตรวจ เมื่อผ่านด่านแล้ว ให้ไปต่อตามทางขึ้นเขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4566 1443

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ