TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

เป็นอุทยานฯ ลำดับที่ 33 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเนินเขาเตี้ยๆ มีแม่น้ำมูล และแม่น้ำโขงไหลผ่าน สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าแพะหรือป่าแดง จะมีป่าดิบเฉพาะบริเวณริมห้วยใหญ่เท่านั้น

ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น

ดอนตะนะ เป็นเกาะที่เกิดขึ้นขวางลำน้ำมูล และแบ่งลำน้ำมูลออกเป็น 2 สาย มีเนื้อที่ประมาณ 225 ไร่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ทางตอนเหนือของเกาะมีหาดทรายสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

สะพานแขวน เป็นสะพานที่เชื่อมฝั่งที่ทำการอุทยานฯ กับดอนตะนะ และเป็นสะพานแขวนคนเดินข้ามที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สามารถใช้เป็นจุดชมวิวสองฟากฝั่งของแม่น้ำมูลได้เป็นอย่างดี

แก่งตะนะ เป็นตอนๆ หนึ่งของลำน้ำมูลซึ่งอยู่ถัดจากดอนตะนะ กลางแก่งตะนะจะมีโขดหินทรายขนาดมหึมาเป็นเกาะกลางลำน้ำมูล หากสังเกตโขดหินดังกล่าวจะเห็นสิ่งก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือชี้ร่องน้ำในการเดินเรือ ในสมัยที่ฝรั่งเศสยังล่าอาณานิคม

ถ้ำพระ หรือ ถ้ำภูหมาไน อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นชะง่อนผายื่นออกจากฝั่งแม่น้ำมูล ภายในถ้ำพบศิลาจารึกและแท่นศิวลึงค์ (ฐานโยนี) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 13

ลานผาผึ้ง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นพลาญหินทรายและหน้าผาชัน โดยหน้าผาจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จึงสามารถใช้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นได้

น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง เกิดจากลำห้วยตาดโตน ด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำ สามารถลงเล่นน้ำได้ ทั้งนี้ ช่วงที่เหมาะสมในการมาเที่ยวคือ เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

 

สถานที่ท่องเที่ยวภายใน อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

ดอนตะนะ
เป็นดอนหรือเกาะที่เกิดขวางแม่น้ำมูล มีความกว้างประมาณ 450 เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร มีสะพานแขวนทอดข้ามทั้ง 2 ด้านของเกาะ ทางตอนเหนือของดอนตะนะ มีหาดทราย เหมาะแก่การพักผ่อน บนดอนตะนะยังมีป่าอยู่ทั่วไป เป็นสภาพป่าดงดิบแล้ง มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น ในช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมีการทำประมงของชาวบ้านรอบๆ เกาะ ซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม


แก่งตะนะ
ลำน้ำมูลเมื่อไหลอ้อมดอนตะนะทั้งสองด้านแล้ว จะไหลลงมาทางแก่งตะนะ กลางแก่งตะนะนี้ มีโขดหินมหึมาเป็นเกาะกลางลำน้ำมูล ที่เกิดจากลำน้ำมูลทั้งสองสายที่เชียวกราก และจะกัดเซาะลงในแนวหินสูงประมาณ 1 เมตร บ้างก็ไหลซอกซอนไปตามร่องหินและลานหินริมฝั่งแม่น้ำมูล ถ้าสังเกตเกาะกลางแก่งตะนะ จะเห็นสิ่งก่อสร้างรูป เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสยังล่าอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นผู้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้ร่องน้ำในการเดินเรือ บริเวณแก่งตะนะ จะมีสายน้ำที่เชี่ยวและลึก ทั้งยังมีถ้ำใต้น้ำหลายแห่ง จึงทำให้ปลาบริเวณแก่งตะนะชุกชุม ฤดูกาลท่องเที่ยว ได้แก่ ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม


เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกรากไทร
ที่บริเวณหน้าผาริมแม่น้ำมูล ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 500 เมตร มีเส้นทางเดินเลียบผา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ผ่านจุดชมพืชพันธุ์ไลเคนส์ มอส เฟิร์น ถ้ำพระและน้ำตกรากไทร ซึ่งเหมาะสำหรับการเดินป่าชมธรรมชาติในช่วงเวลาสั้นๆ


บันไดปลาโจนที่เขื่อนปากมูล
บริเวณสันเขื่อนเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 217 กับ 2222 เป็นที่ตั้งของบันไดปลาโจนแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ปลา ช่วงเวลาที่ปลาโจนบันได คือ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม


เส้นทางล่องเรือปากมูล - แก่งตะนะ
เป็นเส้นทางล่องเรือตามลำน้ำมูล จากหน้าที่ว่าการอำเภอโขงเจียม บริเวณแม่น้ำมูลบรรจบลงแม่น้ำโขง หรือแม่น้ำสองสี ถึงดอนตะนะ ระยะทางประมาณ 6 กม. ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมทัศนียภาพธรรมชาติ 2 ฝั่งแม่น้ำ และการทำการประมงแบบพื้นบ้าน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการล่องเรือ ได้แก่ ช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำ


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ