TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว
บ้านปะอาว เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีมาแล้ว อยู่ที่ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในหมู่บ้าน นอกจากจะมีการทอผ้าแล้ว ยังมีการผลิตเครื่องทองเหลืองจำพวกเครื่องใช้ในชีวีตประจำวัน และจำพวกของที่ระลึกในวิธีการดั้งเดิม ที่เรียกว่า Lost Wax

การเดินทาง
อยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลฯ ประมาณ 21 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ประมาณ 18 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวเข้าหมู่บ้านอีก 3 กิโลเมตร

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ