TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลหลักเมืองมหาสารคาม ตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ.2408 เมื่อท้าวมหาชัย เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรกได้รวบรวมไพล่พลจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาตั้งเมืองใหม่ ได้สร้างศาลหลักเมืองและอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาประทับ เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากและ เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดมหาสารคามมาอย่างยาวนานจึงอาจกล่าได้ว่าชาวบ้านมหาสารคามให้ความเคารพนับถือศาลหลักเมืองเป็นอย่างมาก

โดยศาลหลักเมืองปัจจุบัน สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช  2455  เดิมเป็นศาลไม้   ต่อมาในปีพุทธศักราช  2495  ได้ก่อสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่    และขยายบริเวณที่ตั้งศาลให้กว้างขวางออกไปอีกด้วย     จนกระทั่งปีพุทธศักราช   2527   มีการบูรณะศาลหลักเมืองอีกครั้งหนึ่ง     โดยให้กรมศิลปากรออกแบบให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีโบราณ    ปัจจุบันนี้มีลักษณะเป็นอาคารจตุรมุข    มีทางขึ้นทั้งสี่ทิศ    เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์  (ไม้คูนหรือแก่นคูน)  แกะสลักลงรักปิดทองอย่างสวยงาม    

ศาลหลักเมืองมหาสารคาม อยู่ติดถนนนครสวรรค์ หน้าโรงเรียนหลักเมืองซึ่งเป็นถนนสายหลักที่แทบทุกคนจะต้องผ่านอยู่บ่อยๆ แม้กระทั่งคนที่เดินทางไกลจาก กทม. ผ่านมหาสารคามไปยังกาฬสินธุ์-สกลนคร-นครพนม-บ้านแพง-เรณูนคร ก็จะต้องผ่านหน้าศาลหลักเมืองมหาสารคามด้วยเช่นกัน

ชาวเมืองและผู้ที่ผ่านไปมาต่างยกมือไหว้ หรือบีบแตรเมื่อผ่านหน้าศาลหลักเมืองแห่งนี้เมืองนี้ชาวมหาสารคามเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก จึงทำให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ให้ความเคารพเชื่อถือกันหากใครต้องการสำเร็จในสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องเรียนก็จะนิยมไปบนกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกันหากท่านใดผ่านมาก็เชิญแวะสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้เพื่อความเป็นสิริมงคล ฉะนั้นหากนักท่องเที่ยวมีโอกาสผ่านไปมาบริเวณอำเภอเมืองมหาสารคามก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะสักการะศาลหลักเมืองมหาสารคามเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้การเดินทางราบรื่นปลอดภัยรวมทั้งเพื่อขอพรตามที่ประสงค์ 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ