TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

นอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและโบราณสถานมากมายแล้ว จังหวัดหนองคายยังเป็นจังหวัดที่สืบทอดเรื่องราวและประวัติศาสตร์อันยาวนานอีกด้วย ดังนั้นถ้าได้มาเยือนจังหวัดหนองคายแล้ว นอกจากจะมาเยื่อนสถานที่ติดดาวอันเป็นที่นิยมแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะแวะมาสถานที่อันจารึกชัยชนะทางประวัติศาสตร์เอาไว้ประจำจังหวัดหนองคายด้วย นั่นก็คืออนุสาวรีย์ปรายฮ่อ โดยอนุสาวรีย์ปราบฮ่อแห่งนี้นั้น เป็นอนุสาวรีย์แห่งเดียวในจังหวัดหนองคายตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในการปราบกบฏฮ่อเมื่อปี ร.ศ. 105  (พ.ศ. 2429) เสด็จในกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมซึ่งเป็นแม่ทัพปราบกบฏฮ่อในครั้งนั้นรับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนความดีของผู้ของผู้ล่วงลับที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง ในการปราบฮ่อ สถานที่แต่เดิมนั้นตั้งอยู่ยริเวณที่หลังสถานีตำรวจภูธร จังหวัดหนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ทางจังหวัดหนองคายได้รับงบประมาณให้เสริมสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อให้สง่างามสมกับเป็นอนุสาวรีย์ของผู้ที่ได้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองให้เป็นศรีสง่าแก่เมืองหนองคายสืบไป จึงย้ายมาสร้างใหม่ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อนุสาวรีย์ทั้ง 4 ทิศ มีคำจารึกภาษาไทย จีน ลาว และอังกฤษ มีการจัดงานบวงสรวงและฉลองอนุสาวรีย์ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ปราบฮ่อแห่งนี้นั้น อนุสาวรีย์ปราบฮ่อแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โดยจะเวลาเปิดทำการ 08.30 - 16.30 น.

 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ