TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นอกจากจะเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยแหล่งธรรมชาติอันเป็นสถานที่ดึงดูดบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายหรือไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานหรือโบราณสถานต่างๆแล้ว จังหวัดหนองบัวลำภูแห่งนี้ก็ยังเป็นดินแดนที่ได้มีส่วนหนึ่งในการจารึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาในการต่อสู้ข้าศึกเพื่อปกป้องแผ่นดินโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ยกกองทัพและเสด็จมายังจังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบันนี้ เพื่อเป็นการจารึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เรื่องราวที่พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงกอบกู้เอกราชสยามประเทศ พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จึงได้สร้างพระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จยกกองทัพมาที่ตำบลหนองบัวลำภูเมื่อ พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุงหง-สาวดี ที่กรุงศรีสัตตนาคนหุต (เมืองเวียงจันทน์) เนื่องจากขณะนั้นไทยเป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดี แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวร พระเจ้ากรุงหงสาวดีจึงให้ยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะริมหนองบัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในวันที่ 25 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีทางจังหวัดจะจัดให้มีงานเฉลิมฉลองและมีพิธีถวายสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและสักการะพระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้นั้น สามารถเดินทางไปเพื่อเยี่ยมชมและสักการะที่พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ โดยพระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ที่ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ