TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สิมไม้วัดเจริญทรงธรรม

นับเป็นศิลปะอันล้ำค่าที่ได้สรรสร้างมาจากภูมิปัญญาจนกลายมาเป็นสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามประจำท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภูแห่งนี้ สำหรับใครที่ได้มาเยี่ยมเยือนถิ่นหนองบังลำภูแล้ว ก็อย่าลืมแวะมาชมความงามของสิมไม้วัดเจริญทรงธรรมสิมไม้วัดเจริญทรงธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่บ้านดอนปอ ตำบลหนองบัวใต้ สิมไม้วัดเจริญทรงธรรมหลังดนี้เป็นสิมทึบแบบพื้นบ้านอีสานเป็นสิมที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง รูปร่างกะทัดรัด ขนาดกว้างและยาวไล่เลี่ยกัน หลังคาสูงโปร่งทำให้บรรยากาศภายในเย็นสบาย ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงโถงสูงมีมุขหน้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีประตูและบันไดทางขึ้นด้านหน้าบันไดก่ออิฐถือปูน หัวบันไดประดับด้วยปูนปั้นรูปพญานาค ส่วนหน้าบันประดับด้วยแผ่นไม้แกะสลักเป็นรูปครุฑและรังผึ้ง ผนังเป็นฝาไม้กระดานตามแนวนอน ผนังด้านข้างมีหน้าต่างด้านละ 4 ช่อง ส่วนผนังด้านมีลักษณะเป็นหลังทึบ หลังคาทรงจั่วซ้อนกัน 2 ชั้น  ประดับช่อฟ้าที่สร้างจากไม้แกะสลักรูปธาตุอีสานอยู่กึ่งกลางสันหลังคา เครื่องมุงหลังคาเดิมเป็นแป้นเกล็ดไม้  ปัจจุบันเป็นสังกะสี ภายในสิมประดิษฐานพระประธานปางสมาธิ ชาวบ้านเรียกว่า“พระคีนอร์”โดยสิมไม้ดังกล่าวได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2489 ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสิมน้ำตั้งอยู่ในสระน้ำทางทิศตะวันออก ต่อมาราวปี พ.ศ.2498 จึงย้ายไปตั้งบนบก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด โดยก่อสร้างส่วนฐานของสิมเป็นฐานก่อสร้างถือปูนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2502 

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเข้าเยี่ยมชมสิมไม้วัดเจริญทรงธรรมนั้น สามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยในช่วงเวลาระหว่าง            08.30 - 16.30 น. หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยัง สิมไม้วัดเจริญทรงธรรม บ้านดอนปอ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ