TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสิรินทร์
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมพื้นเมือง และการผลิตเครื่องประดับเช่น ลูกประคำเงินที่มีเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน เรียกว่า ประเกือม นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ทุกวันที่บ้านเขวาสินรินทร์

การเดินทาง
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสุรินทร์ ตามถนนสาย สุรินทร์ – ร้อยเอ็ด (ทางหลวงหมายเลข 214) ประมาณ 14 กม.

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ