TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
มีพื้นที่ทั้งหมด 313,750 ไร่ ครอบคลุม 4 อำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่อำเภอพนมดงรัก กาบเชิง สังขะ และบัวเชด ลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติจำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณที่ทำการเขต ฯ และบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าเขาศาลา โดยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ เป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยสำคัญหลาบสาย มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกไตรคีรี น้ำตดถ้ำเสือ น้ำตกวังตะเคียน น้ำตกโฮละมาน (ฤดูท่องเที่ยวน้ำตกที่เหมาะสม คือ ช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน)

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ