TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุมยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม
ตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ต.นายูง อ.นายูง เป็นพื้นที่ ที่มีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย พรรณไม้ นานาชนิด และมีจุดเด่นทางธรรมชาติ ที่สวยงามหลายแห่ง เช่นน้ำตกยูงทอง , น้ำตกธารทิพย์ , น้ำตกพรานพร้าว , น้ำตกสามเทพ มีป่าไม้ของพื้นที่ ประกอบด้วยป่าชนิดต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และเป็นพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ