TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ผาชู้
อยู่ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลศรีษะเกษ อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปตามถนนสายนาน้อย-ปางไฮ ประมาณ 20 กม. มีลักษณะ เป็นหน้าผาสูงชัน ทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นแม่น้ำน่าน ยาวคดเคี้ยวหลายสิบกิโลเมตร อยู่ในเขตอุทยาน ศรีน่าน ที่บริเวณผาชู้มีบ้านพักรับรองสำหรับ นักท่องเที่ยวที่จะค้างคืน เป็นจุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกทีสวยงาม การเดินทางต้องนำรถและเตรียมอาหารไปเอง ติดต่อศูนย์พัฒนาต้นน้ำห้วยสามสบ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย และหน่วย พัฒนาปรับปรุงต้นน้ำ(เขาน้อย) อำเภอเมืองน่าน โทร 054

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ