TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานแห่งชาติแม่จริม
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบระหว่างเขาน้อยมาก ความสูงตั้งแต่ 400-1,652 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีดอยที่สำคัญคือ ดอยหลวง ดอยใหญ่ ดอยภูหลักหมื่น ดอยขุนคูณ ดอยน้ำพาง และดอยขุนลานซึ่งสูงที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำน่าน มีลำน้ำที่สำคัญเช่น น้ำฟ้า น้ำพาง น้ำแป้ง น้ำมวบ น้ำปี้ และลำน้ำว้า ซึ่งไหลผ่านในเขตอุทยานฯ ไหลลงสู่แม่น้ำน่านที่เขตอำเภอเวียงสา ลักษณะเป็นป่าสนเขา ป่าดงดิบเขา ป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบชื้น
สถานที่ท่องเที่ยวภายใน อุทยานแห่งชาติแม่จริม

ลำน้ำว้า
น้ำว้า เป็นแม่น้ำสาขาที่ใหญ่ที่สุดของลำน้ำน่าน ไหลผ่านป่าที่อุดมสมบูรณ์ จากอำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม และบรรจบแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสา มีเกาะ แก่ง มากมาย เหมาะแก่การล่องแก่ง ซึ่งสามารถล่อฝได้ทั้งแพไม้ไผ่และเรือยาง ในการผจญภัยและศึกษาทัศนียภาพ สองฝั่งลำน้ำว้าที่งดงาม โดยเฉพาะฤดูหนาว จะสวยกว่าฤดูอื่น ๆ มาก มีหาดทรายสำหรับแวะพักเล่นน้ำหลายแห่ง


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ