TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานแห่งชาติภูซาง

อุทยานแห่งชาติภูซาง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น อยู่ในเขตกิ่งอำเภอภูซาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นแนวเขตยาวประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 178,049 ไร่ พื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มียอดเขาดอยผาหม่นเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำลาว น้ำเปื่อย น้ำบง และน้ำญวณ และเมีเต่าปูลู ซึ่งเป็นเต่าพันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

น้ำตกภูซาง เอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 300 เมตร ป็นน้ำตกหินปูนสูง 25 เมตร มีน้ำตลอดปี เป็นน้ำตกที่เป็นน้ำอุ่น อุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส น้ำใสไม่ม่กลิ่นกำมะถัน เป็นแหล่งน้ำที่เหมาะแก่การลงแช่

บ่อน้ำอุ่นภูซาง เป็นบ่อน้ำซับแหล่งต้นน้ำของน้ำคกภูซาง สภาพโดยรอบเป็นป่าดิบชื้น และป่าพรุที่สมบูรณ์

ถ้าผาแดง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 47 กิโลเมตร เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ลึก 450 เมคร ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม

ถ้ำน้ำลอด ห่างจากถ้ำผาแดง 10 เมตร ลึก 250 เมตร มีธารน้ำไหลผ่านตลอดถ้า ระดับน้ำลึก 50-100 เซ็นคิเมตร การเที่ยวชมภายในถ้ำต้องลุยน้ำตลอดและต้องมีคนนำทาง

ดอยผาดำ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 47 กิโลเมตร เป็นภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาขนาดใหญ่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,096 เมตร การเดินเที่ยวชมใช้เวลา 3-4 ช่วโมง และต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง

ถ้ำหลวง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 32 กิโลเมตร เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ลักษณะกว้างแต่ไม่ลึก เป้นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ 2 ห้วยสา การเข้าชมถ้ำต้องมีการปีนเขาบ้างเล็กน้อย และต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง

ถ้ำน้ำดั้น เป้นถ้ำขนาดใหญ่มีน้ำตกภายในถ้า มิหินงอกหินย้อยสวยงาม เคยเป็นทื่หลบซ่อนของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี 3 เส้นทาง คือ เส้นห้วยเมี่ยง ระยทาง 1,400 เมตร เส้นน้ำคกภูซาง ระยะทาง 1,700 เมตร และเส้นห้วยสา ระยะทาง 2,400 เมตร  แต่ละเส้นทางใช้เวลาเดิน 2 ชั่วโมง มีป้ายสื่อความหมาย สามารถเดินเองได่

สถานที่ท่องเที่ยวภายใน อุทยานแห่งชาติภูซาง

น้ำตกภูซาง
เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำตลอดปี สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกที่เป็นน้ำอุ่น ๓๓ องศาเซลเซียส น้ำใส ไม่มีกลิ่นของกำมะถัน น้ำตกนี้ตั้งอยู่ริมถนนอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน 300 เมตร ฝั่งตรงข้ามน้ำตกมีร้านสวัสดิการสามารถนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารได้


บ่อน้ำซับอุ่น
เป็นบ่อซับอุ่นตามธรรมชาติอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซาง ด้านบนของน้ำตกภูซางสภาพป่าโดยรอบเป็นป่าดิบชื้นและป่าพรุที่สมบูรณ์


ถ้ำผาแดง
เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ลึก 450 เมตร เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม อยู่ห่างจากอุทยานฯ 48 กิโลเมตร การเดินเที่ยวชมถ้ำต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง และควรแจ้งล่วงหน้า


ถ้ำน้ำลอด
เป็นถ้ำหินขนาดเล็กอยู่เชิงดอยผาแดง ห่างจากถ้ำผาแดงประมาณ 10เมตร ถ้ำลึก 250เมตร มีธารน้ำไหลผ่านตลอดทั้งถ้ำ ระดับน้ำลึก 50–100เซนติเมตร การเที่ยวชมภายในถ้ำต้องเดินลุยน้ำตลอด และต้องมีคนนำทาง


ดอยผาดำ
เป็นภูเขาที่มีหน้าผาขนาดใหญ่เป็นปฎิมากรรมของธรรมชาติที่มีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,096เมตร ดอยผาดำตั้งตระหง่านอยู่เหนือหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูซางที่ 1 (ผาแดง) อยู่ในพื้นที่ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากอุทยานฯ 47กิโลเมตร การเดินเที่ยวชมต้องใช้เวลา 3-4ชั่วโมง และควรมีเจ้าหน้าที่นำทาง


ถ้ำหลวง
เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ลักษณะถ้ำกว้างแต่ไม่ลึก ประมาณ 200 เมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ 2 (ห้วยสา) ห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ 500 เมตร และห่างจากที่ทำการอุทยาน 32 กิโลเมตร การเดินเข้าชมถ้ำต้องปีนเขาบ้างเล็กน้อย และควรมีเจ้าหน้าที่นำทางถ้ำน้ำดัง เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีน้ำตก ภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก เคยเป็นที่ซ่อนของ ผกค.


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ