TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วนอุทยานแห่งชาติดอยภูลังกา
ดอยภูลังกามีความสูงประมาณ 1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางเดินข้นเขามีต้นไม้นานาชนิดบางช่วงเป็นป่าทึบ ชาวเขาเผ่าเย้าเรียกภูนี้ว่า ฟินบาเจาะ แปลว่า ภูเทวดา บนยอดภูมีพื้นที่แคบจุคนได้ไม่เกิน 10 คน จุดเด่น ของภูลังกาคือไส้เดือนร้องได้ ไผ่ไร้กอ และทะเลหมอก

สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางจังหวัด ประกาศให้ภูลังกาเป็นเขตท่องเที่ยว ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์โดยที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า บ้านสิบสองพัฒนา หมู่ที่7 ต.ผาช้างน้อย เปิดให้นัก ท่องเที่ยวพักในลักษณะโฮมสเตย์

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ