TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หอวัฒนธรรมนิทัศน์

     ตั้งอยู่ใกล้กับวัดศรีโคมคำ เป็นอาคารศิลปะล้านนาประยุกต์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการตกแต่งสวยงาม จัดแสดงโบราณวัตถุ เช่น เครื่องปั้นดินเผาอายุ 500 กว่าปี ฉัตรทองคำอายุ 500 กว่าปี ซากฟอสซิลช้าง 4 งา อายุ 15 ล้านปี เอกสารข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา เรื่องราวความเป็นมาทั้งด้านวรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพะเยา

     เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. มีเครื่องบรรยาย 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท และชาวต่างชาติ 40 บาท โทร. 0 5441 0058-9 ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภาคเหนือ


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ