TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พระพุทธรูปโบราณ
ที่วัดพระธาตุดอยเวียงยังมีพระพุทธรูปโบราณอีกจำนวนหนึ่ง องค์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านคือ พระเจ้าสายฝน ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระเจ้าสายฝน เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 29 นิ้ว ประวัติความเป็นมาไม่ปรากฎ ในอดีตเมื่อฝนแล้ง ชาวบ้านจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่ขอฝน จึงเรียกกันว่าพระเจ้าสายฝน พระพุทธรูปอีกสององค์คือ พระเจ้าดำดิน ประดิษฐานอยู่ในสาลาริมทางขึ้นพระธาตุ หน้าตักกว้าง 89 นิ้ว พบที่วัดร้างที่บ้านตำหนัก ต.มะเขือแจ้ ในสภาพเศียรปักดิน ชาวบ้านจึกอัญเชิญมายังวัดพระธาตุดอยเวียง พร้อมด้วยพระพุทธรูปอีกองค์เป็นพระศิลาแลง หน้าตักกว้าง 99 นิ้ว ประดิษฐานไว้ที่ศาลาการเปรีนญ ทุกปีจะมีการสรงน้ำพระทั้งสามองค์นี้ ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9 เหนือ (ราว เดือน มิ.ย.)

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ