TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดพระพุทธบาทตากผ้า

วัดนี้เป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดลำพูน บนม่อนดอยเบื้องหลังวัดได้มีการสร้างพระเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะที่ผสมผสานจากพระธาตุดอยสุเทพและพระธาตุหริภุญชัย โดยมีบันไดนาค 469 ขั้น เชื่อมระหว่างเจดีย์บนม่อนดอยกับวัดพระบาทตากผ้าที่เชิงดอย ปัจจุบันสามารถนำรถขึ้นไปได้ เมื่อถึงวันอัฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดมีประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปี ติดต่อได้ที่ โทร. 0 5357 2961 ,  0 5300 5200 www.phrabat.com การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 106 บริเวณกิโลเมตรที่ 136-137 เข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร
 

สถานที่ท่องเที่ยวภายใน วัดพระพุทธบาทตากผ้า

รอยพระพุทธบาท
มีสองรอย รอยใหญ่กว้าง 1 ม. ยาม 2 ม. รอยเล็กกว้าง 0.5 ม. ยาว 1 ม. มีบันไดลงไปปิดทอง รอบพระพุทธบาทนี้ครอบไว้ด้วยซุ้มปราสาท ที่มุมทั้งสี่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 80 ซม. ประดิษฐานอยู่ ซุ้มปราสาท และรอยพระพุทธบาทอยู่ภายในวิหารพระพุืทธบาท ลักษณะเป็นวิหารจัตุรมุข ประดับลวดลายปูนปั้น ที่ผนังเขียนภาพประวัติพระพุทธบาทตากผ้า แต่เป็นภายเขียนโดยช่างในยุคหลัง ไม่ใช่ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ


รอยตากผ้า
อยู่บนพื้นศิลาทางทิศตะวันออกของวิหารพระพุทธบาท ทางวัดได้ล้อมรั้วกั้นไว้ บนพื้นเป็นรอยตารางคล้ายมีการนำผ้าจีวรมาวางตาก


พระธาตุเจดีย์สี่ครูบา
ตั้งอยู่บนยอดดอยเครือ มีทางรถยนต์อ้อมผ่านหน้าวัดด้านขวามือ ตัดขึ้นไปบนดอยระยะทางประมาณ 2 กม. หรือเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 200 ขั้น จากด้านหลังวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็ได้


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ