TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  น้ำตกก้อน้อย
เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลาง มีห้าชั้น สูงประมาณ 35 ม. น้ำไหลผ่านโขดหินลงมาแลเห็นเป็นสีเขียวมรกต ด้านหน้าน้ำตกมีแอ่งน้ำ น้ำไม่เย็นจัดสามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกบริเวณนี้มีตะกอนหินปูนขนาดเล็กอยู่ จึงรู้สึกคล้ายมีฝุ่นฝงจับผิวเมื่อตัวแห้ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปชมน้ำตกแต่ละชั้นได้ เพราะห่างกันประมาณ 50 ม. เท่านั้น แต่ต้องไต่ไปตามโขดหินเป็นระยะ ๆ ชั้นบนสุดเป็นเทือกเขา มองเห็นแม่น้ำปิง นอกจากนี้บริเวณน้ำตกยังมีที่กางเต็นท์ แต่ควรมีเจ้าหน้าที่นำทางไปด้วย

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ