TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นจุดที่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญชื่อ "แม่น้ำเจ้าพระยา" แม่น้ำสายสำคัญของประเทศเปรียบเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยภาคกลางมาเป็นเวลาช้านานณ.บริเวณถนนริมเขื่อนใกล้ตลาดปากน้ำโพจะมองเห็นถึงความแตกต่างของแม่น้ำทั้งสองสายได้อย่างชัดเจนโดยแม่น้ำน่านจะมีสีแดงขุ่นแม่น้ำปิงจะมีสีเขียวคล้ำใสเมื่อรวมตัวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสีน้ำจะค่อยๆ ผสมกลมกลืนเป็นสีเดียวกันได้ทัศนีย์ภาพอันงดงามจากฝั่งตลาดปากน้ำโพสามารถมองเห็นแหลมยมรวมทั้ง ฝั่งตรงข้ามอันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิมเป็นอาคารทรงเก๋งจีนตั้งอยู่จากจุดนี้สามารถนั่ง เรือรับจ้างชมวิถีชีวิตของคนเรือนแพได้

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ