TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

มีชื่อเรียกตามชาวบ้านว่า น้ำตกปากรอง ตั้งอยู่ที่บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 145 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากในจังหวัดพิษณุโลก มีถึง 7 ชั้น

สถานที่ท่องเที่ยวภายใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

ผากระดานเลข
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่พบหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เป็นภาพการแกะสลักเป็นรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งตัวอักษรเหล่านี้เป็นการสื่อของมนุษย์ยุคหินโบราณ


น้ำตกชาติตระการ
เป็นน้ำตกที่มีอยู่ถึง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป มีชื่อเรียกตามชั้นต่างๆ ดังนี้ ชั้นที่ 1 มะลิวัลย์ เป็นน้ำตกที่ตกจากช่องผาสูงประมาณ 30 เมตร น้ำตกจะตกลงสู่ธารน้ำซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นแอ่งวงกลมเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ บริเวณริมแอ่งน้ำเป็นหาดทรายเล็กๆ สวยงามมาก ชั้นที่ 2 กรรณิการ์ ลักษณะของน้ำตกจะลดหลั่นลงมาตามโขดหินเป็นชั้นๆ ดูสวยงาม แต่ไม่เหมาะต่อการเล่นน้ำ เพราะน้ำจะไหลวน ชั้นที่ 3 การะเกด ห่างจากชั้นที่ 2 เพียง 300 เมตร เป็นน้ำตกเล็กๆ ด้านหน้ามีแอ่งน้ำไหลลงสู่ชั้นที่ 2 แต่ห้ามเล่นน้ำเด็ดขาด ชั้นที่ 4 ยี่สุ่นเทศ อยู่ถัดไปเพียง 50 เมตร เป็นม่านน้ำตกไหลเป็นสายกว้างสู่แอ่งน้ำน่าเล่นน้ำ ชั้นที่ 5 เกศเมือง มีเส้นทางขึ้นเขาไปอีกราว 50 เมตร มีลานหินกว้างและร่องน้ำเล็กลงไปสู่น้ำตกชั้นล่าง สูงชันพอสมควรไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ ชั้นที่ 6 เรืองยศ เป็นชั้นน้ำตกเล็กๆ เหมาะแก่การนั่งชมบรรยากาศ ชั้นที่ 7 รจนา เป็นเพียงแก่งเล็กๆ เดินข้ามได้ เป็นแก่งน้ำยาวไม่มีชั้นน้ำตก มีเพียงลำธารที่ไหลออกมาจากป่าลึก


น้ำตกนาจาน
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปทางบ้านนาจาน 3 กิโลเมตร เดินเท้าอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดกลางมีทั้งหมด 7 ชั้น เริ่มจากชั้นที่ 1 จะมีลักษณะไหลลงเรื่อยๆ ไม่สูงนัก ชั้นนี้จะมีหินมากและลื่น ชั้นที่ 2 จะมีลักษณะที่สวยงามมาก สูงประมาณ 7-10 เมตร ทางลงเป็นดินค่อนข้างลื่น ชั้นที่ 4 มีความสวยงามเป็นพิเศษ น้ำตกไหลลงมาพร้อมกันทีเดียว 3 สาย สูงประมาณ 20 เมตรและกว้างประมาณ 50 เมตร น้ำตกนาจานชั้นที่ 1-4 อยู่ห่างกันไม่มากนัก ชั้นที่ 4-5 อยู่ห่างกันประมาณ 200 เมตร ชั้นที่ 5-6 ห่างหันประมาณ 100 เมตร และชั้นที่ 6-7 ห่างกันประมาณ 30 เมตร สภาพเส้นทางจะมีความลาดชันปานกลาง หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะเที่ยวชมควรติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารนักท่องเที่ยว บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ


น้ำตกผาคุคาหรือน้ำตกนาทิน
อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ชก.4(น้ำกุ่ม) ประมาณ 4 กิโลเมตร ต้องเดินเท้าจากวัดชัยวราราม (วัดนาหิน) เป็นระยะทางประมาณ 1,500 เมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ตกจากหน้าผาสูง 50 เมตร ลงมายังแอ่งน้ำแล้วไหลลอกผ่านช่องหินมาเป็นลำธารเบื้องล่าง ลักษณะคล้ายห้องขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลสองสาย มีความสวยงามอย่างยิ่ง สำหรับในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำไหลเพียงสายเดียว แต่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณที่ยังคงอุดมสมบูรณ์


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ