TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล)

หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล)

หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหรือหมู่บ้านสันติชล ตั้งอยู่ในตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตัวอำเภอปาย 4.5 ก.ม. ห่างจากวัดน้ำฮูเล็กน้อย เป็นหมู่บ้านชาวจีนที่อพยพถิ่นฐานมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแต่งกาย ภาษา อันเป็นรากฐานของชุมชุน 

ทางหมู่บ้านได้จัดเป็นบรรยากาศจำลองของชุมชนจีนยูนนาน จึงรู้สึกเหมือนกับเข้าไปสู่ประเทศจีน การตกแต่งสถานที่บริเวณโดยรอบจะเป็นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมด มีจุดเด่นของศูนย์วัฒนธรรมคือ มังกรสีสดพันอยู่กับเสา ตั้งอยู่บนเนินหินสีเข้ม ด้านหน้าของเนินหินมีอักษรภาษาจีนเขียนไว้ ลักษณะของบ้านในหมู่บ้านจะเป็นบ้านดินสีส้มสดใสกิจกรรมที่น่าสนใจนอกจากการเดินเยี่ยมชมบรรยากาศแล้วก็ยังมีการโล่ชิงช้าแบบชาวเขา ลักษณะจะคล้ายชิงช้าสวรรค์ของไทย ค่าบริการคนละ 25 บาท นั่งได้ 4 ท่าน หรือถ้าต้องการขี่ม้ารอบก้อนหินใหญ่ ก็มีบริการโดยคิดราคา 3รอบ 50 บาท ขี่ม้าเข้าหมู่บ้านสันติชล 1 ชั่วโมง 300 บาท สำหรับผู้รักการถ่ายภาพก็มีบริการเช่าชุดชาวจีนไว้ให้ใส่ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ

นักท่องเที่ยวนิยมไปชมหมู่บ้านพร้อมรับประทานอาหารจีนยูนนานเป็นอาหารกลางวัน ภายในมีศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชล เลขที่ 77/1 หมู่ 5 ตำบลเวียงใต้ สามารถติดต่อเข้าชมได้ที่โทร. 08 1024 3982 คุณบุญหล่อ หล่ออริยวัฒน์ทางชุมชนยังมีบริการอาหาร โดยมีอาหารที่เลี่ยงชื่อได้แก่ ขาหมู หมั่นโถว ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เช่น รองเท้า เสื้อผ้า ชา  ผลไม้ดองและอบแห้ง อาหารแปรรูปชนิดต่างๆฯจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและบริการบ้านพักในชุมชนให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศของชุมชนจีนยูนนานอย่างเต็มที่ นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานยังมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนานเอาไว้เพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ