TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  แม่น้ำปาย

แม่น้ำปาย

เป็นแม่น้ำสายที่มีความกว้างใหญ่และยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวในเขตอำเภอปาย แล้วไหลมาตามหุบเขาจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่าน 3 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มจากอำเภอปายไปยังอำเภอปางมะผ้า ก่อนผ่านเข้าสู่อำเภอเมือง จากนั้นก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวินในขตรัฐคะยา สหภาพเมียนม่าห์ แม่น้ำปายมีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร กว้างโดยรวม 30 เมตร และช่วงที่ลึกสุดประมาณ 7 เมตร พื้นใต้น้ำเป็นกรวดทรายทำให้น้ำใส และน้ำมีความเย็นตลอดทั้งปี หน้าฝนจะมีกระแสน้ำที่เชี่ยวมาก ในยามหน้าแล้งก็ยังคงมีน้ำที่ลึกประมาณ 1 เมตร

มีกิจกรรมที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือ การล่องแก่งซึ่งมีความยากตั้งแต่ระดับ 2-3 ในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์และความยากระดับ 3-5 ในเดือนมิถุนายน-กันยายน ซึ่งมี 2 ระยะทาง คือเริ่มต้นจากแม่น้ำปาย บริเวณอ.ปาย สิ้นสุดที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ บ้านปางหมู อำเภอเมือง ระยะทางประมาณ 70 กม. ส่วนเส้นทางที่สองเริ่มต้นจากแม่น้ำของ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำปาย อ.ปางมะผ้า สิ้นสุดที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ บ้านปางหมู ในตัวอำเภอเมืองเช่นกัน ระยะทางประมาณ 45 กม. นอกจากจะได้ัมผัสความสวยงามของป่าเขา ทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแล้วในระหว่างเส้นทางยัง มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมหลากหลายให้ได้แวะชม อาทิ น้ำตกซู่ซ่าที่ตกจากหน้าผาสูง แช่ตัวในบ่อโคลน พุน้ำร้อน การชมถ้ำ โดดหน้าผา มีแก่งใหญ่น้อยที่ผ่านถึง 15 จุด ให้ได้สนุกตื่นเต้น ซึ่งบางแก่งเป็นช่วงยาวตั้งแต่ 50-100 เมตร นอกจากการล่องแก่งที่จะหยุดกิจกรรมในหน้าแล้งที่มีน้ำน้อยแล้ว ยังมีกิจกรรมการล่องแพชมธรรมชาติ หรือจะเลือกการนั่งเรือหางยาวจากท่าเทียบเรือบ้านห้วยเดื่อไปเที่ยวชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวที่บ้านน้ำเพียงดินซึ่งเป็นเขตชายแดนไทย-พม่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ