TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาเรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะทั้งที่แตกต่างกันและคล้ายกันหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ดอยวิดจา ดอยปุงถุ่น จะมีหน้าผาที่สูงชันมาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 396.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 247,875 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 โดยเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 37 ของประเทศ

อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกที่ถือเป็นจุดเด่นตามชื่อของอุทยาน ได้แก่ น้ำตกแม่สุรินทร์ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เคียงคู่กับทุ่งบัวตองและลำน้ำปายน้ำตกแม่สุรินทร์เป็นต้นน้ำชั้นเดียวทีมีความสวยงามและมีน้ำไหลตลอดปี มีแม่น้ำสุรินทร์เป็นแหล่งต้นน้ำ มีสภาพธรรมชาติรอบด้านเป็นภูเขาสูงชันไหลลงมาเป็นสายยาวจากหน้าผาสู่หุบเขาซึ่งมีความสูงประมาณ 80 เมตร จึงนับว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 

ในพื้นที่อุทยานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น น้ำตกดำข่อน หรือน้ำตกผาบ่องซึ่งเป็นน้ำตกลงมาจากห้วยดำข่อน มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันเป็นชั้นๆลดหลั่นลงมาถึง 3 ชั้น มีความสูงประมาณ 40 เมตร และด้านซ้ายของน้ำตกนี้ยังแยกเป็นน้ำตกเล็กๆอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี หนองเขียวซึ่งเป็นที่ราบลุ่มบนสันเขากว้างประมาณ 200 ไร่ มีป่าสนเขาเป็นพื้น โดยใช้การเดินเท้าจากน้ำตกแม่สุรินทร์ ประมาณ 2 ชั่วโมง และยอดดอยปุยยอดเขารูปร่างคล้ายฝาชี ข้างบนยอดแบนราบคล้ายภูกระดึงและมีสภาพอากาศหนาวจัดทำให้มีพันธุ์ไม้เมืองหนาวขึ้นอยู่ทั่วไปใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-4 ชั่วโมง จากบ้านห้วยน้ำ แม่สะกึด

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอเช่าล่วงหน้าได้กับทางกรมอุทยานแห่งชาติ 

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์จากอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกเดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ไปทางอำเภอขุนยวมเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร จากอำเภอขุนยวมจึงเดินทางต่ออีกประมาณ 40 กิโลเมตร เข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

 

สถานที่ท่องเที่ยวภายใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

น้ำตกแม่สุรินทร์
เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่สวยงามมาก ไหลจากหน้าผาสู่หุบเขาด้านล่างสูงประมาณ 80 เมตร ยอดดอยปุย อยู่ในเขตบ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองฯ เป็นยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1725 เมตร มีลักษณะเป็นที่ราบปกคลุมด้วยทุ่งหญ้า ป่าสนเขา และป่าดิบเขาคล้ายกับบนยอดเขาภูกระดิง ในช่วงต้นหนาวมีดอกไม้ ตามทุ่งหญ้าออกดอกสวยงาม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด หนองเขียว มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบบนสันเขาและมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ตามธรรมชาติ มีหญ้าปกคลุมเต็มพื้นที่


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ