TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา

ตั้งอยู่ต้นถนนขุนลุมประพาส ใกล้แยกทางขึ้นไปนมัสการวัดพระธาตุดอยกองมูพระยาสิงหนาทราชา เดิมชื่อ ชานกะเล มีเชื้อสายเป็นคนไตหรือชาวไทยใหญ่ เกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2369 ที่เมืองจ๋าม รัฐฉาน ประเทศพม่า ต่อมาในปีพ.ศ. 2399 เกิดเหตุการณ์สู้รบขึ้นในรัฐฉาน นายชานกะเลจึงอพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านปางหมูโดยอาศัยอยู่กับพะก่าหม่อง ด้วยความที่ชานกะเลเป็นคนขยัน กล้าหาญ ฉลาด อดทน และซื่อสัตย์ จึงได้ช่วยพะก่าหม่องทำงานเป็นอย่างดีจนพะก่าหม่องรักใคร่เหมือนบุตรและยกบุตรสาวชื่อนางใสให้เป็นภรรยา 

จากนั้นชานกะเลอพยพครอบครัวและได้รวบรวมผู้คนไปตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า “บ้านกุ๋นยวม” (อำเภอขุนยวมในปัจจุบัน)ชาวบ้านเห็นชานกะเลเป็นคนดี มีความสามารถและมีลักษณะเป็นผู้นำจึงยกย่องให้เป็น นายบ้านกุ๋นยวม ต่อมาบ้านกุ๋นยวมได้ถูกยกขึ้นเป็นเมือง ชานกะเลจึงได้รับการสถาปานาเป็นเจ้าเมืองกุ๋นยวมเป็นคนแรก ชานกะเลปกครองเมืองและสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลา 8 ปี จวบจนปี พ.ศ. 2417 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองแม่ฮ่องสอน และพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าครองนครเชียงใหม่ ได้ยกบรรดาศักดิ์ชานกะเล เป็นพระยาสิงหนาทราชาและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก พระยาสิงหนาทราชาครองเมืองจนถึงปี พ.ศ. 2427 รวมเวลาได้ 10ปี ก็ถึงแก่อสัญกรรม สิริอายุรวมได้ 58 ปี 

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชาจึงเป็นอนุสาวรีย์ของเจ้าเมืององค์แรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการที่พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างเมืองแม่ฮ่องสอน จนได้พัฒนาและเจริญอย่างต่อเนื่องมายังปัจจุบันและเพื่อเตือนใจให้ลูกหลานในจังหวัดให้ได้รำลึกถึงบุญคุณของพระองค์ ตลอดจนใช้เป็นที่เคารพสักการะแก่ประชาชนทั่วไปบริเวณอนุสาวรีย์ถูกจัดและตกแต่งด้วยสวนอย่างสวยงาม และจากบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชานี้ ถ้ามองตรงขึ้นไปจะเห็นองค์พระธาตุดอยกองมูอยู่บนยอดเขา

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ