TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีแก่งหลวง ซึ่งเป็นแก่งหินใหญ่กลางลำน้ำยม ในหน้าน้ำหลากมักไม่ค่อยเห็นแก่ง แต่ถ้าเป็นหน้าแล้ง แก่งน้ำนี้จะชัดเจนและสวยงามมาก ตรงข้ามแก่งหลวงเป็นถ้ำเอราวัณ ที่มีห้องโถงกว้างใหญ่และมีหินงอกหินย้อย สามารถเช่าเรือจากบ้านแก่งหลวงข้ามแม่น้ำยมไปชมถ้ำเอราวัณได้ สามารถเดินทางได้โดยใช้เส้นทางหมายเลข 11 (เด่นชัย-ลำปาง) จะมีทางแยกเข้าไปอีก 8 กม. ถึงแก่งหลวงริมแม่น้ำยม อาจไกลจากสวนหินประการังและสวนหินมหาราช แต่ถ้ามีเวลาก็ควรแวะมาชม

    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ