TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

 

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
    ในอดีตนั้น เมืองเชียงแสนถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญระดับเมืองหลวงสำหรับล้านนา เดิมชื่อ เวียงหิรัญนครเงินยาง พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพระเจ้าเม็งราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านน้าได้สร้างเมืองนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์ควบคุมดูแลหัวเมืองต่างๆในแคว้นโยนก และใช้ติดต่อกับบ้านเมืองริมแม่น้ำโขง วัดพระธาตุเจดีย์หลวงนั้น พระเจ้าแสนภูทรงสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กับการสร้างเมืองเชียงแสน ดังนั้นวันแห่งนี้จึงมีความเก่าแก่และศักดิสิทธิ์ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนั่นเอง
    วัดพระธาตุเจดีย์หลวง สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.1887 ปัจจุบันมีอายุกว่า 70 ปีแล้ว พระธาตุเจดีย์หลวงนั้นได้ชื่อมาจาก พระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังแบบล้านนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในเชียงแสน แม้จะผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานแต่พระเจดีย์ก็ยังคงตั้งอยู่อย่างมั่นคง แสดงความเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของเชียงแสนในอดีตกาล รวมถึงศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่ยังไม่เสื่อมคลายจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีพระวิหารโบราณที่เก่าแก่พังทลายไปบ้างและเจดีย์ธาตุต่างๆ อีก 8 องค์ ปัจจุบันได้รับการดูแลและบูรณะอย่างดี แต่ไม่มีการเสริมแต่งให้ผิดแผกไปจากเดิม เพียงรักษาไว้ซึ่งความทรงจำและประวัติศาสตร์เก่าแก่ของชาวล้านนาไท    ปัจจุบันเปิดให้เข้าเยี่ยมชมและสักการะได้อย่างอิสระ บรรยากาศร่มรื่นด้วยเงาจากต้นไม้ใหญ่รอบวัด สงบเงียบ มีบริการที่จอดรถ  เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 ทุกวัน นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาที่นี่แล้วเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนได้เลยเพราะตั้งอยู่ติดกัน คุ้มกับการเดินทางเป็นอย่างมาก
    การเดินทาง: อำเภอเชียงแสนอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 59 กิโลเมตร เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1 จากตัวเมืองเชียงรายมายังอำเภอแม่จันประมาณ 30 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1016 อีกประมาณ 30 กิโลเมตร พ้นกำแพงเมืองก็จะถึง
    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: วัดพระธาตุเจดีย์หลวง โทร. 053-777044 , องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โทร. 053-650803

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ