TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์

วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์
    วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์อยู่ในท้องที่ตำบลแม่กรณ์และตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2525 บริเวณพื้นที่นี้มีภูเขาสูงชันโอบล้อมซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำแม่กรณ์ ที่ประกอบขึ้นจากห้วยแม่กรณ์ ห้วยแม่มอญ ห้วยย่าดี ห้วยเลาอ้าย ไหลรวมกันเป็นลำน้ำแม่กรณ์แล้วไหลรวมกับแม่น้ำลาว ซึ่งลำน้ำแม่กรณ์นี้เป็นลำน้ำที่ทำให้เกิดน้ำตกขุนกรณ์ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงและสวยที่สุดในจังหวัดเชียงราย ซึ่งน้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดปีและเป็นน้ำใสที่ไม่มีตะกอน ตัวน้ำตกสูงถึง 70 เมตร เดิมชาวบ้านเรียกน้ำตกตาดหมอก ซึ่งคำว่าตาดเป็นภาษาลาวแปลว่าน้ำตก
    การเดินทางมาท่องเที่ยวที่วนอุทยานแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างมากเพราะที่นี่ไม่มีไฟฟ้ามีแต่ธรรมชาติรายรอบ การเดินทางมาพักแรมที่นี่จำเป็นต้องพักอยู่ในเต๊นท์เท่านั้นเพราะไม่มีบ้านพักให้บริการ ยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวจะได้ยินเสียงแมลงต่างๆก้องกังวานในผืนป่าอย่างชัดเจน
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม: ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ) เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ) กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก
การเดินทาง: ราว 33 กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงราย สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รวมถึงมีรถสองแถวประจำทางสาย เชียงราย-บ้านปางริมกรณ์ วิ่งผ่านตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงบ้านร่องขุ่น เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1208 อีก 5 กิโลเมตร จะถึงบ้านสวนดอก เลี้ยวซ้ายมาอีกตามทางหลวงหมายเลข 1211 ประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบสามแยกบ้านใหม่ ให้เลี้ยวขวาเข้ามาที่ตัว ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์) ด้วยระยะทาง 12 กิโลเมตร สุดสาย 1208 ส่วนการเดินทางต่อไปยังน้ำตกขุนกรณ์จำเป็นจะต้องเดินเท้าไปต่อเป็นระยะทางประมาณ1.4กิโลเมตร
ติดต่อสอบถาม: วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ต. แม่กรณ์,อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โทร. 053-726368 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ