TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เกิดจากการผนวกรวมวนอุทยานน้ำตกจำปาทอง วนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว รวมเข้าด้วยกัน 4 แห่ง ติดต่อกันเป็นผืนเดียวเมื่อปี 2524 มีเนื้อที่ 731,250 ไร่ ครอบคลุมอำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่ใจ อำเภอเมืองพะเยา สภาพภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ จุดสูงสุดคือยอดดอยหลวง สูง 1,694 เมตร ภายในอุทยาน มีความหลากหลายด้านชีวภาพ อุดมได้สัตว์ป่าและแมกไม้นานาพรรณ
สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานได้แก่ น้ำตกปูแกง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย น้ำไหลจากภูเขาสูงสลับซับซ้อนก่อให้เกิดชั้นน้ำตกที่สวยงามถึง 9 ชั้น บริเวณน้ำตกมีการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยมากมาย สามารถเดินเลียบชมน้ำตกขึ้นไปได้เรื่อย ๆ นอกจากจะได้ชมธรรมชาติที่งดงามแล้วยังได้ฟังเสียงน้ำตก นกป่า ขับกล่อมอีกด้วย
ใกล้ๆ อุทยาน หากเดินกลับออกมาด้านนอก จะเจอศาลเจ้าจี้กงอยู่ริมทาง สามารถแวะไปนมัสการรูปเคารพของ "จี้กง" พระอรหันต์ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน นอกจากนี้เรายังสามารถชมทิวทัศน์ของอำเภอพานแบบมุมสูงจากบนศาลเจ้าแห่งนี้ได้อีกด้วย
หากยังไม่เต็มอิ่มกับธรรมชาติ สามารถมาชมความงามของธรรมชาติผ่านงานศิลปะได้ที่ “พาน แกลอรี” แหล่วงรวมงานศิลป์จากบรรดา “สล่า” หรือ “ช่างฝีมือ” ในจังหวัดเชียงราย
สำหรับการเดินทางไปอุทยานนั้น ใช้เส้นทางสายเชียงราย-พะเยา ออกจากตัวเมืองไปประมาณ 39 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาที่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 771 จะพบที่ตั้งของที่ทำการของอุทยานอยู่ด้านหน้า
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีสถานที่ตั้งแคมป์และบริการเดินป่า และจะปิดอุทยานเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าทุกวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคมของทุกปี สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-1960-2456 และ 0-2562- 0760 หรือ www.dnp.go.th

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ