TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีพื้นที่ประมาณ 262.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 163,162.50 ไร่ ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง และอำเภอเมือง ประกอบด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ ภูเขาที่สูงสลับซับซ้อน ดอยที่สำคัญได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยบวกห้า และดอยปุย เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร ทั้งมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญทางศาสนา และทางประวัติศาสตร์

สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ มีหลากหลายประเภท กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ จุดท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้แก่ น้ำตกห้วยแก้ว เป็นน้ำตกเล็กๆ สูงประมาณ 10 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี รอบๆ บริเวณสวยงามด้วยทิวทัศน์และร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางน้ำตกห้วยแก้ว วังบัวบาน และผาเงิบ เป็นแหล่งอาศัยของนกหลายชนิด เช่น นกกะรางหัวหงอก นกแซงแซวหางปลา นกเขาเขียว เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรับประทานอาหารและพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติได้ในบริเวณนี้

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ระยะทางเพียง 4 กิโลเมตรจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมโดยรอบตำหนักและบริเวณภายนอก ซึ่งเต็มไปด้วยดอกกุหลาบ เฟิร์น และไม้นานาพรรณสีสันแปลกตา โดยปกติแล้วจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมเฉพาะวันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทั้งนี้จะต้องเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มิได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ซึ่งปกติจะปิดในช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือเขต 1 (สำนักงานเชียงใหม่)
ขึ้นมาถึงดอยสุเทพแล้ว ต้องไม่ลืมสักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีมะแม ที่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นอกจากความงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนาแล้ว ที่นี่ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่อย่างมาก นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พลาดไม่ได้
หากใครชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดอยแห่งนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ดอยปุย นักท่องเที่ยวจะได้รับชมวิถีชีวิตของชาวเขาได้ที่พิพิธภัณฑ์ม้ง บ้านเรือนและสวนดอกไม้สวยงาม พร้อมแต่งชุดชาวเขาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพ ที่หมู่บ้านชาวเขาแห่งนี้ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ด้วยสีของพรรณไม้ และป่าเขาเบื้องล่าง นอกจากนี้ยังมีงานศิลปหัตถกรรมของชาวเขาหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานมีบริการบ้านพักรายละเอียดติดต่อ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. +66 2562 0760 หรือสำรองที่พักด้วยตนเองที่ http://www.dnp.go.th หรืออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โทร. +66 5329 5041, +66 5321 0244

ก่อนการเข้าไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ โดยดูได้จากเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช www.dnp.go.th  และแนะนำนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติที่มีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ ให้ติดต่อสอบถามหรือสำรองการเข้าไปใช้บริการล่วงหน้าก่อนการเดินทางที่อุทยานแห่งชาติโดยตรง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ โทร. +66 5329 5041 ตลอด 24 ชั่วโมง และ +66 5321 0244 ระหว่าง 08.00-17.00 น.

 

สถานที่ท่องเที่ยวภายใน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

น้ำตกห้วยแก้ว
เป็นน้ำตกเล็กๆ สูงประมาณ 10 เมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 6 กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี รอบๆ บริเวณสวยงามด้วยทิวทัศน์และร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีที่พักผ่อนนำอาหารไปนั่งรับประทานกันที่ผาเงิบและวังบัวบานอันเป็นสุสานแห่งความรักของสาวบัวบานผู้ถือรักเป็นสรณะ


พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียง ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2504 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม่นี้ รวมทั้งยังใช้รับรองพระราชอาคันตุกะในวโรกาสต่างๆ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี รายล้อมด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม ท่ามกลางสายหมอกอ่อน ๆ ปกคลุมตัดกับมวลดอกไม้เมืองหนาวเรียงรายอยู่สองข้างทางเดินที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม
ภายในบริเวณประกอบไปด้วยพระตำหนักพฤกษาวิสุทธิคุณ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีชั้นใต้ดินตั้งอยู่บนเนิน และพระตำหนักสิริส่องภูพิงค์ ที่ใช้ไม้ยูคาลิปตัสมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างในรูปแบบ log cabin และยังมีเรือนรับรองเป็นอาคาร 2 ชั้นแบบไทยประยุกต์ ที่ใช้เป็นที่พำนักของพระราชอาคันตุกะ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ตามเสด็จ ในบริเวณพระตำหนักมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามสดชื่นตาพและน้ำพุเพิ่มความสดชื่น นอกจากนั้นยังมีสวนเฟิร์นธรรมชาติ อายุประมาณ 60-100 ปี เขียวขจีชุ่มฉ่ำ มีอาคารที่จัดแต่งเป็นสวนดอกไม้ละลานตาเหมาะกับใครที่ชอบดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมชื่นใจและเก็บบันทึกภาพ สำหรับการเที่ยวชมด้วยการเดินก็จะได้พบกับกุหลาบหลากพันธุ์อวดสายตา แต่ถ้าหากไม่ต้องการเดิน ก็สามารถใช้บริการของรถไฟฟ้าในอัตราคันละ 300 บาท นั่งได้ 3 คน ระหว่างทางเดินจะมีร้านจำหน่ายอาหารว่างไว้บริการ รวมถึงมีบริการให้เปลี่ยนชุด ในกรณีที่การแต่งกายของนักท่องเที่ยวไม่เหมาะสม เช่น กางเกงขาสั้น เป็นต้น
การเดินทางแสนง่าย เพราะไปทางเดียวกันกับดอยสุเทพที่รู้จักกันเป็นอย่างดี จากตัวเมืองเชียงใหม่ 5 กิโลเมตร สามารถใช้บริการรถสองแถวแดงผ่านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ แวะกราบนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พระผู้สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ จะมีคิวรถสองแถวแดง พาขึ้นไปดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ และหมู่บ้านชาวเขาดอยปุย จอดรอบริการอยู่หลายวิน ระยะทางจากหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่จนถึงพระตำหนักภูพิงค์ประมาณ17 กิโลเมตร
เปิดทำการทุกวัน 08.30-16.30 น. เวลาจำหน่ายบัตร 08.30-11.30 น.และ 13.00-15.30 แต่ทั้งนี้จะงดการเข้าชมพระตำหนักฯ ระหว่างเสด็จแปรพระราชฐาน (ประมาณเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม) นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามที่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ โทร. +66 5322 3065 หรือ www.bhubingpalace.org ค่าเข้าชม 20 บาท สำหรับผู้ใหญ่ เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท


หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ดอยปุย
บริเวณหมู่บ้านจำหน่ายของที่ระลึกจำนวนมากซึ่งมีทั้งที่ผลิตภายในหมู่บ้านและนำมาจากที่อื่นวางขายให้แก่นักท่องเที่ยว มีพิพิธภัณฑ์ม้ง สวนดอกไม้ซึ่งมีบริการถ่ายรูปแต่งชุดชาวเขา บริเวณรอบๆ หมู่บ้านมีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นดอยอินทนนท์ได้ นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมได้สะดวกเพราะอยู่ใกล้ตัวเมือง โดยใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น การเดินทาง หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนดอยปุย ห่างจากพระตำหนักฯ 3 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอด สามารถเข้าไปเที่ยวด้วยตนเองได้ หรือจะเช่ารถสองแถวจากดอยสุเทพขึ้นไปได้ทุกฤดูกาล ประมาณคันละ 600-900 บาท ค่าโดยสารต่อคนประมาณ


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ