TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานแห่งชาติแม่โถ

อุทยานแห่งชาติแม่โถ

  อุทยานแห่งชาติแม่โถ มีพื้นที่ประมาณ 990 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ อำเภอฮอด และ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน โดยมีดอยกิ่งไร่มงเป็นยอดเขาสูงสุด ซึ่งมีความสูง 1,715 เมตร จากระดับน้ำทะเล เทือกดอยเหล่านี้ปกคลุมด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เและยังป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำแม่แจ่มและลำน้ำแม่ลิด อีกทั้งยังคงพบสัตว์ป่าที่หาได้ยาก เช่น เลียงผา เก้ง หมีควาย หมูป่า รวมทั้งนกนานาชนิด
การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ให้ไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ( สายเชียงใหม่ - ฮอด ) ระยะทาง 89 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอฮอดแล้วให้ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 ( สายฮอด - แม่สะเรียง ) ผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวง ระยะทาง 54 กิโลเมตรถึงบ้านกองลอย แล้วเลี้ยวเข้าแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1270 ( สายบ้านกองลอย - บ้านแม่โถ ) ระยะทาง 16 กิโลเมตร จากนั้นก็จะถึงทางแยกเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ ระยะทางประมาณ 500 เมตร
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถมีจุดชมทิวทัศน์ที่งดงามมาก เมื่อมองลงมายังหุบเขาเบื้องล่างจะเห็นนาข้าวขั้นบันไดของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ลักษณะเป็นเส้นคดเคี้ยวดูคล้ายแม่น้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน นาข้าวจะเขียวขจีชุ่มชื้น หากอากาศปลอดโปร่งจะมองเห็นยอดดอยอินทนนท์ ตอนเช้าหมอกจะหนามาก อากาศเย็นตลอดปี อีกทั้งยังมีน้ำตกแม่แอบซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก บรรยากาศโดยรอบ ร่มรื่นน่าเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการผจญภัย คือ กิจกรรมล่องเรือยางสายน้ำสลักหิน ซึ่งเป็นเส้นทางล่องแก่งประมาณ 9 กม. และใช้เวลาในการล่องประมาณ 2 ชั่วโมง  ความยากอยู่ในระดับ 3-4 ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการล่องเรือ คือ เดือนตุลาคม-มีนาคม
ทางอุทยานแห่งชาติแม่โถ มีบ้านพักไว้บริการเพียง 7 หลัง และที่สำคัญ นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมเครื่องนอน และอาหารมาเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานกลุ่มนครพิงค์ โทร. 0 5-381 -8384

สถานที่ท่องเที่ยวภายใน อุทยานแห่งชาติแม่โถ

ล่องเรือยางสายน้ำสลักหิน
เป็นเส้นทางล่องแก่งประมาณ 9 กม. ใช้เวลาในการล่องประมาณ 2 ชั่วโมง มีความยากในระดับ 3-4 ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการล่องคือ เดือนตุลาคม-มีนาคม สามารถติดต่อได้ที่ pop tour โทร. 08 6200 8778, 08 1680 3939


จุดชมทิวทัศน์
อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มองลงมายังหุบบเขาเบื้องล่างจะเห็นนาข้าวขั้นบันไดของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เป็นเส้นคดเคี้ยวดูคล้ายแม่น้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนาข้าวจะเขียวขจีชุ่มชื้น หากอากาศปลอดโปร่งจะมองเห็นยอดดอยอินทนนท์ ตอนเช้าหมอกจะหนามาก และอากาศเย็นตลอดปี น้ำตกแม่แอบ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นน่าเที่ยวชม


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ