TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พระตำหนักดาราภิรมย์

พระตำหนักดาราภิรมย์
พระตำหนักดาราภิรมย์ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแม่ริม-สะเมิง ในบริเวณค่ายดารารัศมี อำเภอแม่ริม ห่างไปจากเมืองเชียงใหม่ตามเส้นทาง 107 ติดกับที่ว่าการอำเภอแม่ริมจะมีทางแยกซ้ายเข้าไปยังค่ายดารารัศมี เดิมทีพระตำหนักดาราภิรมย์เป็นที่ประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 ซึ่งปกครองระหว่าง พ.ศ. 2413-2440 เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายที่มีอำนาจปกครองบ้านเมืองตามแบบเดิมก่อนเมืองเชียงใหม่จะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของไทย โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีโปรดให้ก่อสร้างขึ้นประมาณช่วงปี พ.ศ. 2470-2472 จึงเป็นอาคารที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบตัวอาคารได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตก ครึ่งตึกครึ่งไม้ เป็นอาคารสองชั้น ในอดีตจะเป็นใต้ถุนโล่งแต่มีการต่อเติมเพื่อใช้ประโยชน์ภายหลัง หลังคาเป็นดาดฟ้าสำหรับชมบริเวณสวนโดยรอบ ภายในจัดเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาฯ ให้มีสภาพใกล้เคียงกับอดีตมากที่สุด อาทิเช่น ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ จัดแสดงจานชาม เครื่องเสวย ของใช้ส่วนพระองค์ และเครื่องดนตรี เป็นต้น บริเวณโดยรอบของพระตำหนักทั้งหมดเรียกว่า “สวนเจ้าสบาย” ซึ่งได้จัดสวนและประดับต้นไม้ดอกไม้ไว้อย่างสวยงาม เมื่อไปเดินเยี่ยมชมจะให้ความรู้สึกสบายสมชื่อ นอกจากอาคารพระตำหนักดาราภิรมย์แล้ว ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ดูแลพระตำหนักยังได้จัดอาคารรัศมีทัศนา เพื่อใช้จัดนิทรรศการหมุนเวียนทุกๆ 3 เดือน รวมไปถึงเป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาต่างๆ เช่น ดนตรีพื้นเมือง การตัดโคม ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจ เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก/นักศึกษาในเครื่องแบบ 10 บาท พระสงฆ์และนักเรียนในเครื่องแบบเข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5329 9175

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ