TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย

ในอดีต การแข่งขันกรีฑาของเหล่านักเรียนจะจัดอยู่ที่สนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยต่อมา ในปีพ.ศ. 2477นาวาโทหลวงศุภชลาศัยร.น. อธิบดีกรมพลศึกษาคนแรกได้ย้ายสนามแข่งขันไปแข่งขันที่ท้องสนามหลวงและได้ทำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณตำบลวังใหม่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรงบริเวณที่เดิมเป็นวังวินเซอร์สร้างเป็นสนามกีฬาและโรงเรียนพลศึกษากลางโดยสนามกีฬาแห่งใหม่นี้มีชื่อว่าสนามกรีฑาสถานจากนั้น ในปีพ.ศ.2481กรมพลศึกษาก็ทำการย้ายมาอยู่ที่สนามกีฬาแห่งใหม่นี้พร้อมทั้งย้ายการแข่งขันกรีฑาประชาชนชายประจำปีมาจัดที่นี่ด้วยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ต่อมา เมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2484กรมพลศึกษาได้เปลี่ยนชื่อสนามกรีฑาสถานเป็น“สนามศุภชลาสัยกรีฑาสถานแห่งชาติ” หรือที่ผู้คนนิยมเรียกกันว่า“สนามศุภชลาศัย”หรือ “สนามกีฬาแห่งชาติ”

ปัจจุบันสนามแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สพก.) หรือกรมพลศึกษาเดิมและได้คืนพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่เรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและใช้สถานที่บางส่วนเป็นที่ทำการของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการนอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสมาคมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการอื่นๆ

บทบาทของสนามแห่งนี้มีมากมาย กล่าวคือ สนามแห่งนี้เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์บริการประชาชนศูนย์รวมการทำกิจกรรมของเหล่านิสิตและนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสถานที่ออกกำลังกาย แหล่งนันทนาการศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านกีฬานันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยนอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาของประเทศอีกด้วย โดยสนามแห่งนี้เคยจัดการแข่งขันกีฬานัดสำคัญๆมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (SEAP Games หรือเซียพเกมส์) ครั้งที่ 1,การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 5, การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (SEAP Games หรือเซียพเกมส์ ) ครั้งที่ 4 ,การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 16, การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (SEAP Gamesหรือ เซียพเกมส์) ครั้งที่ 8 ,การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพควีนส์คัพ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจ สนามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ถ้าหากต้องการใช้สนาม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-2165591,02-2140120 ต่อ 3010,3011 , โทรสาร 02-2141801

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ