TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (Science Center for Education) หรือที่นิยมเรียกตามชื่อเดิมของสถานที่ว่า ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (Bangkok Planetarium) ตั้งอยู่เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ความเป็นมาของศูนย์ฯ ริเริ่มเม่ื่อปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ

กองอุปกรณ์การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ จัดสร้างอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ทางเทคโนโลยี อวกาศ โดยภายในจัดแสดงการฉายภาพดาวในจักรวาล ทั้งนี้ การก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ จัดทำโดยห้างบีกริมแอนด์โค กรุงเทพฯ และบริษัท คาร์ลไซซ์ จำกัด และเปิดอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2507

ต่อมาในปีพ.ศ. 25018 จัดตั้งศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา แทนกองอุปกรณ์การศึกษา ซึ่ง เป็นหน่วยงานใหม่ในระดับกอง สังกัดกรมวิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานหลักคือ ศาลาวันเด็ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 มีการโอนย้ายศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา ไปสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนและเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ในลักษณะ "เรียนให้สนุกและเล่นให้เกิดความรู้"หลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น 6 อาคารอาคาร 1 คือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพให้บริการความรู้ทางดาราศาสตร์และอวกาศโดยการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยเครื่องฉายดาว  ต่อมาอาคาร 2 คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับทุกชีวิต และอาคาร 3 คือโลกใต้น้ำ เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ และความมหัศจรรย์ของชีวิตสัตว์และพืช  อีกทั้งยังมี อาคาร 4 ซึ่งนำเสนอเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ท้ายสุดคือ อาคาร 5 และ 6 นำเสนอเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวิทยาศาสตรที่น่าสนใจ อาทิ ไดโนเสาร์ในยุคดึกดำบรรพ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมการเรียนผ่านนิทรรศการ การบรรยายสาธิตต่างๆ  สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ วันอังคาร-วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 09.00–16.30 น.  โดยปิดให้บริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  และมีการเก็บค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ อยู่ที่40 บาท ส่วนเด็ก อยู่ที่ 20 บาท  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2391-0544,  0-2392-1773 และ 0 2-932 -0508


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ