TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์เป็นด่านชายแดนที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า ลักษณะภูมิประเทศบริเวณนี้จะเป็นช่องเขาซึ่งเคยเป็นเส้นทางสัญจรทางบกเข้าสู่ทางตะวันตกของประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล และเชื่อกันว่าด่านเจดีย์สามองค์หรือช่องเขาแห่งนี้เป็นจุดที่พระสงฆ์ชาวอินเดียซึ่งเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 ในสมัยอาณาจักรอยุธยา

นอกจากเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว บริเวณช่องเขาด่านเจดีย์สามองค์นี้ยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้านการรบอีกด้วย ดายการเป็นเส้นทางรุกรานหลักสำหรับชาวพม่าเข้ามารุกรานอาณาจักรอยุธยา และในบางครั้งทางอาณาจักรอยุธยาเองก็ใช้เส้นทางนี้เข้ารุกรานพม่าด้วยเช่นกัน และสงครามครั้งแรกที่สร้างประวัติศาสตร์เส้นทางช่องเขาเจดีย์สามองค์แห่งนี้ก็คือ สงครารมพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้

ชื่อของด่านเจดีย์สามองค์นั้นมาจากกองเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ สันนิษฐานเอาว่าอาจถูกสร้างขึ้นในช่องปลายสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ปัจจุบันด่านเจดีย์สามองค์ตั้งอยู่บนพรมแดนไทยแต่บางส่วนของพรมแดนระหว่างประเทศไทยและพม่าก็อาจจะยังมีข้อพิพาทอยู่บ้างมาจนถึงปัจจุบันก็ตาม อย่างไรก็ตาม ด่านเจดีย์สามองค์นี้เป็นชายแดนเชื่อมระหว่างอำเภอสังขละบุรีทางตอนเหนือของจังหวัดกาญจนบุรีของไทย และอำเภอพะยาตองซูทางตอนใต้ของรัฐกระเหรี่ยงในประเทศพม่า

อำเภอสังขละบุรีตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 230 กิโลเมตร ในบริเวณ ณ “สามสบ” ซึ่งเป็นลำน้ำมาบรรจบกันได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้อยบีคล และห้วยรันตี เมื่อไหลรวมกันแล้วเกิดเป็นแม่น้ำแควน้อย ยังมีสะพานไม้อันมีชื่อเสียงข้ามแม่น้ำอีกด้วย ทำให้บริเวณด่านเจดีย์สามองค์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นเดียวกับทางประวัติศาสตร์

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาด่านเจดีย์สามองค์สามารถทำวีซ่าข้ามแดนภายในหนึ่งวันเท่านั้น เพื่อเที่ยวและแวะซื้อของฝากต่างๆ แต่ไม่สามารถต่อวีซ่าได้ (สำหรับชาวต่างชาติ) นอกจากนี้ยังเป็นด่านชายแดนที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ทำให้ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ