TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สวนมะม่วง

ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีการปลูกมะม่วงมากที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 86,000 ไร่ อำเภอที่ปลูกมากที่สุดคือ อำเภอบางคล้าและอำเภอแปลงยาว มะม่วงที่นิยมปลูกได้แก่ แรด เขียวเสวย น้ำดอกไม้ เจ้าคุณทิพย์ และทองดำ เป็นต้น มะม่วงจะเริ่มออกในเดือนมีนาคม ทางจังหวัดได้จัดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเป็นประจำทุกปี 

มะม่วงที่ผลิตได้นำออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ มะม่วงที่ขึ้นชื่อ เช่น มะม่วงแรด น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเข้าชมขั้นตอนการผลิตมะม่วงการจัดการในสวนและชิมมะม่วงที่สวนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สวนพัชระ หมู่ 2 ต.บางคา อ.ราชสาส์น โทร. 08 – 1806 – 7474 ปลูกมะม่วงแรดที่มีคุณภาพระดับส่งออก 

2. สวนพฤษณา หมู่ 5 ต.บางคา อ.ราชสาส์น โทร. 08 – 1459 – 4033 ปลูกมะม่วงหลากชนิด เน้นการผลิตระบบชีวภาพ 

3. สวนเงาศิลป์ หมู่ 15 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม โทร. 08 -1930 -5052 ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 

4. สวนเพชรสำโรง หมู่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว โทร. 08 -9834 – 3299 ปลูกมะม่วงเขียวเสวย เป็นสวนที่เกษตรกรใช้เป็นตัวอย่างในการผลิตมะม่วงคุณภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 – 3851 – 3197 , 0 – 3851 – 1635 

5. สวนแก้ววงษ์นุกูล 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า โทร. 0 – 3858 – 3734 

6. สวนเกียรติอัมพร 290 หมู่ 6 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม โทร. 08 – 9242 – 1966 

7. สวนหมอนิคม (เกียรติฉวีพรรณ) 170 หมู่ 13 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต โทร. 08 – 1864 – 7684 

8. สวนผานาง (วิทยา แว่นสวน) 6 หมู่ 13 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต โทร. 08 – 9939 – 8481 

9. สวนสาธิตเกษตร เป็นสวนของนายกุณฑล(ช้าง) – นางยุพิน ฉลาดถ้อย ตั้งอยู่ที่บ้านสะพานนาค ต.วังเย็น อ.แปลงยาว โทร. 08 – 1949 – 2181

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ