TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี

ตลาดบ้านใหม่เป็นตลาดที่อยู่คู่กับชาวแปดริ้ว (ฉะเชิงเทรา) มาตั้งแต่สมันรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเนื่องมากว่า 100 ปี ในอดีตเส้นทางการสัญจรของชาวไทยส่วนใหญ่จะใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก ทำให้ตลาดและแหล่งชุมชนที่หนาแน่นส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณริมน้ำ เช่นเดียวกับชาวแปดริ้วที่มีตลาดบ้านใหม่ตั้งอยู่ริมน้ำบางปะกง แม่น้ำสายหลัก แหล่งชีวิตของชาวฉะเชิงเทรา โดยเส้นทางน้ำสายนี้เชื่อต่อไปจนถึงแม่น้ำปราจีนบุรี นับเป็นระยะทางถึง 230 กิโลเมตร ดังนั้นแหล่งเศรษฐกิจ การค้าขาย และวิถีชีวิตของตลาดที่อยู่ริมน้ำจึงมีความสำคัญและเป็นแหล่งสืบทอดวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

จวบจนกระแสแห่งวัตถุ และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยี ทำให้เส้นทางการสัญจรทางน้ำถูกลดบทบาทลง การสัญจรทางบกเข้ามามีบทบาทแทน จังหวัดฉะเชิงเทราเองก็หนีไม่พ้นวิถีนี้ ความคึกคักศูนย์กลางการค้าได้ย้ายที่เปลี่ยนไป มีตลาดใหม่เกิดขึ้น รองรับการค้าขายทางบกแทนส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวตลาดบ้านใหม่อันเป็นตลาดริมน้ำที่ผูกพันอยู่กับการค้าขายชายน้ำ มีสภาพเงียบเหงา บ้านเรือนบางส่วนชำรุดทรุดโทรมแต่ยังมีชาวชุมชนส่วนหนึ่งที่ยังดำรงอยู่และประคับประคองชีวิตที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทย-จีน ให้ยังคงอยู่

เมื่อกระแสท่องเที่ยวกลายเป็นกระแสยอดนิยมที่นำเศรษฐกิจและความมั่นคั่งประกอบกับมีอาการโหยหาอดีต (nostalgia) ของผู้คนมีเพิ่มมากขึ้น เป็นการจุดประกายแนวคิดในการพัฒนาตลาดบ้านใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นจึงมีการพลิกฟื้นวิถีตลาดริมน้ำโบราณให้เกิดขึ้นอีกครั้งด้วยความร่วมมือของหลายฝ่ายในพื้นที่ มีการก่อตั้ง “ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่” ขึ้นเพื่อดำเนินงานและดูแลร้านค้ากว่า 120 ร้าน ภายในตลาดบ้านใหม่ ภายใต้ชื่อ “โครางการพัฒนาตลาดบ้านใหม่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราอีกทางหนึ่งด้วย

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 8 ได้ร่วมให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โดยจัดให้มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2547  

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ