TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง

ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งค้าขายอาหาร ผลไม้นานาชนิด และ แพปลา วัดกลางคูเวียงนี้เดิมชื่อว่า วัดกลางลาว เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่มีการบูรณะวัดนี้ในสมัยรัชการที่ 2 เมื่อครั้งรบชนะเมืองเวียงจันทร์ได้กวาดต้อนชาวเมืองเวียงจันทร์ ล่องมาตามลำน้ำท่าจีน เข้าสู่เขตมณฑลนครชัยศรี และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสัมปทวน คือ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรีปัจจุบัน ต่อมา สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดกลางลาวเป็น "วัดกลางคูเวียง" เพื่อให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมและสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศที่มีคูล้อมรอบวัด 

 ปัจจุบันพระครูโสภณ สาธุการ เจ้าอาวาสวัด มีแนวคิดพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีเชิงอนุรักษ์ จึงร่วมกับชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำสร้างตลาดน้ำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภายใต้คำขวัญ "ตลาดน้ำ แพปลา หม้อยาใหญ่" เป็นตลาดน้ำที่รวมความคิดสร้างสรรค์ วางระบบการค้าขายแบบภูมิปัญญาแบบไทย คือ อบอุ่น มีน้ำใจให้กันและกัน ทั้งต่อผู้ค้าขายด้วยกันเองนักท่องเที่ยว 

ภายในตลาดบริเวณทางเดินสู่แพปลา มีร้านค้าร้านอาหารหลากหลาย สามารถรับประทานอาหารท่ามกลางความสวยงามของฝูงปลา ความสดใสของสายน้ำ พร้อมสัมผัสความเย็นสบายของสายลมริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน หรือจะรับประทานอาหารพร้อมกับล่องเรือก็ได้ โดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ำ  ชมวิถีชีวิตชุมชนและเที่ยวชมวัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดลำพญาหรือวัดไร่ขิงก็ดี สามารถติดต่อเรือรับจ้างให้นำเที่ยวได้ นอกจากนี้ภายในตลาดยังมีการแสดงพิเศษ เช่น การชกมวยทะเล มวยไทย การแสดงดนตรี และการแสดงโชว์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจหมุนเวียนกันไปทุกสัปดาห์ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ หม้อยาลูกใหญ่ที่สุดในโลก นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่ได้ถ่ายรูปกับหม้อยา ถือว่าไปไม่ถึงตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง

ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียงเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 

0 3429 9036, 08 1829 8035

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ