TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ตลาดน้ำบางคูเวียง

ตลาดน้ำบางคูเวียง ตั้งอยู่ระหว่างวัดสองวัดนั้นคือ วัดโบสถ์บน กับวัดโพธิ์เอน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพฯ ทั้งนี้ เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเยี่ยมตลาดน้ำบางคูเวียง สร้างความปลาบปลื้มและปีติยินดีแก่พ่อค้าแม่ค้า และชาวบ้านในละแวกนี้เป็นอย่างยิ่ง

 

ตลาดน้ำบางคูเวียง มีช่วงเช้าระหว่างเวลา 06.00 - 08.00 น. แม้ว่าตลาดแห่งนี้จะมีขนาดไม่ใหญ่เท่าตลาดแห่งอื่น ๆ แต่ผักผลไม้ที่เอามาขายล้วนเป็นของชาวบ้านในละแวกนั้นที่เป็นคนปลูกกันเอง ดังนั้น ของที่มาขายจึงนับได้ว่า สะอาด และมีราคาถูก นอกจากนี้ยังมีการขายอาหารและสินค้าอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอีกด้วย

 

นอกจากได้หาซื้อผักผลไม้สด ๆ และอาหารคาวหวานที่มีรสชาติถูกปากกลับไปรับประทานที่บ้านแล้ว หากใครที่สนใจทำบุญยามเช้า สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ทุกเช้าจะมีพระภิกษุจากวัดบริเวณใกล้เคียงจะออกบิณฑบาตโดยใช้เรือลำเล็ก ๆ เป็นพาหนะ นับเป็นภาพวิถีชีวิตแบบไทยโบราณที่นับวันจะหาดูได้ยาก

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนั่งเรือมาได้ โดยให้นั่งจากท่าน้ำวัดชะลอ อำเภอบางกรวย ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ค่าโดยสารคนละ 5 บาท เรือจะออกทุก ๆ 15 นาที ระหว่าง 05.00-20.00 น. หรือจะโดยสารเรือจากท่าน้ำนนทบุรี (ท่าพิบูลสงคราม 2) ก็ได้ จะใช้เวลาประมาณ 45 นาที ค่าโดยสารคนละ 5 บาท  ส่วนถ้าใครอยากเช่าเรือเหมา ก็ให้เช่าเรือจากท่าช้าง กรุงเทพฯ ใช้เส้นทางคลองบางกอกน้อย-คลองอ้อมตลาดน้ำ บางคูเวียใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าเช่าเรือประมาณ 300 บาท

 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ