TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 11 ตั้งอยู่ที่หนองปรือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นับเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด มีเนื้อที่ 109 ไร่ เป็นพื้นดิน 40 ไร่ พื้นน้ำ 69 ไร่ สมเด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2536

หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ เทศบาลนครปากเกร็ด ต้นไม้ประจำสวน คือ ประดู่บ้าน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำ มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตโดยรอบเพื่อจัดใช้ประโยชน์บนพื้นที่รอบๆ หนองน้ำ สวนโดยรอบจัดปลูกพรรณไม้ยืนต้นเพื่อให้ความร่มรื่น รวมทั้งมีการจัดปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุกและไม่ตัดพุ่มสลับสี เพื่อความสวยงาม นอกจากพรรณไม้เพื่อความสวยงามแล้ว ยังได้รวบรวมไม้ผลที่มีชื่อเสียงของนนทบุรีมาจัดปลูกไว้ด้วย เช่น ทุเรียนเมืองนนท์ มะปรางเมืองนนท์ และกระท้อนเมืองนนท์ เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักไม้ผลซึ่งครั้งหนึ่งมีปลูกมากมายใน "สวนเมืองนนท์"

ภายในสวนยังมีสวนสุขภาพ มีจักรยานน้ำให้เช่าถีบออกกำลังกาย ถนนโดยรอบจัดสำหรับเป็นทางเดินและทางวิ่งเหยาะออกกำลังกายของประชาชน บรรยากาศที่สวยงามของสวนนี้อีกยามหนึ่งคือการชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่มีแสงสีส้มแดงสะท้อนผิวน้ำจนลับขอบฟ้า ครั้นเมื่อค่ำมืดลงก็ยังได้ชมแสงสีเหลืองจากทางด่วนนับเป็นบรรยากาศที่น่าดูอีกยามหนึ่งของสวนแห่งนี้

ภายในสวนมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเป็นประธานในพระราชพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2536

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ