TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดสวนแก้ว

หากเอ่ยชื่อ "วัดสวนแก้ว" คงเป็นที่รู้จักหรือคุ้นหูกันเป็นอย่างดี เพราะมีพระนักพัฒนาและนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ พระพยอม กัลยาโณ ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่คู่กับวัดนี้มานาน วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เดิมมีชื่อว่า "วัดแก้ว" นอกจากเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะแล้ว ท่านพระพยอมยังได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิสวนแก้วเพื่อพัฒนาสังคม อาทิ โครงการซุปเปอร์มาเก็ตผู้ยากไร้ โครงการร่มโพธิ์แก้ว

แต่เดิมวัดสวนแก้วเคยเป็นวัดร้างมาถึง 80 ปี มีหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และพระภิกษุอีก 3-4 รูป พำนักอยู่ ต่อมาพระพยอมกับเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูปได้เดินทางมาจากวัดสวนโมกขพลาราม เมื่อปี พ.ศ.2521 เพื่อขอทำการบวชเณรภาคฤดูร้อน และในปีพ.ศ.2522 หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ได้มอบหมายให้พระพยอม เป็นผู้ดูแลวัด เพราะหลวงพ่อเทียนจะกลับไปพำนักที่จังหวัดเลย ตั้งแต่นั้นมา วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดสวนแก้ว" พร้อมกับจัดตั้ง "มูลนิธิสวนแก้ว" ขึ้นอีกด้วย

ด้วยสภาพแวดล้อมของวัดมีอาณาเขตที่กว้างขวางล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเขียวครึ้ม มีพระอุโบสถธรรมชาติเป็นลานกว้างที่มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาประดุจหลังคา ซึ่งจะเป็นที่สำหรับพุทธศาสนิกชนมาฟังเทศน์ฟังธรรม นั่งสมาธิกันทุกวัน 

จุดเด่นที่สำคัญของวัดแห่งนี้ คือเป็นที่รวบรวมของใช้ต่างๆที่มีผู้นำมาบริจาคให้กับวัดจนมีจำนวนมหาศาล มีเจ้าหน้าที่คัดแยก ซ่อมบำรุง ซึ่งก็คือคนที่ว่างงานหรือไร้ที่อยู่ที่มาขอพำนักอาศัยอยู่ที่วัดนี้แทบทั้งสิ้น ต่อมาของบริจาคจะถูกจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อจำหน่ายแก่คนที่เข้าไปเยี่ยมชม และปฏิบัติธรรมในราคาย่อมเยา เป็นการช่วยให้คนด้อยโอกาสได้สร้างงานสร้างเงินตามเจตนารมของมูลนิธิ ซึ่งในส่วนนี้เปิดให้เลือกชมเลือกซื้อทุกวัน ยกเว้นวันพุธ จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าเข้าไปเยี่ยมเยียน

การเดินทาง จากสะพานพระนั่งเกล้า มาตามถนนรัตนาธิเบศร์ถึงสี่แยกบางพลู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ